Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dlaczego warto czytać umowy?

PRZEDPODPISEMCznF

Pani Maria K. zawarła z bankiem umowę kredytu. Aby go uzyskać , została zobowiązana przez doradcę do wykupu ubezpieczenia na życie oraz na wypadek utraty pracy. Pracownik banku zapewniał klientkę, że ubezpieczenie jest obowiązkowe, aby otrzymać kredyt. Po powrocie do domu i dokładnym zapoznaniu się z zapisanymi drobnym druczkiem postanowieniami umowy oraz pozostałej dokumentacji pani Maria stwierdziła, że nie ma w niej zapisu o obowiązkowym ubezpieczeniu. Na dodatek okazało się, że koszty ubezpieczenia są bardzo wysokie.

Rozgoryczona postawą pracownika banku oraz ofertą instytucji finansowej postanowiła odstąpić od umowy. Na szczęście kredyt nie został jeszcze uruchomiony, więc pani Maria nie poniosła żadnych kosztów w związku z zawarciem umowy.

Zgodnie z obowiązującą od 18 grudnia 2011 r. ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie do odstąpienia nie może wiązać się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów, takich jak np. kara umowna, za wyjątkiem kosztów poniesionych przez kredytodawców na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych. Jeżeli kredyt został już kredytobiorcy wypłacony, konsument jest jedynie zobowiązany do zapłaty odsetek za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu, a kredytodawca musi zwrócić opłatę przygotowawczą, prowizję czy koszty ubezpieczenia.

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytobiorca powinien zwrócić kwotę udostępnionego kredytu wraz z należnymi odsetkami. Przy zawieraniu umowy, konsument powinien otrzymać wzór odstąpienia od umowy, a termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Natomiast, jeżeli z umową o kredyt związana jest usługa dodatkowa świadczona przez kredytodawcę, lub osobę trzecią np. umowa ubezpieczenia kredytu - odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy o usługę dodatkową.

Aby uniknąć problemów, które spotkały panią Marię, przed podpisaniem umowy kredytu dokładnie ją czytajmy, zapoznajmy się z regulaminami oraz taryfami opłat i prowizji. Często umowy są bardzo długie i skonstruowane w sposób niezrozumiały dla klienta, poza tym pisane małą czcionką utrudniającą dokładnie zapoznanie się z ich warunkami, szczególnie w placówce instytucji finansowej. A to co istotne, może zostać umieszczone drobnym drukiem na ostatnich stronach umowy, do których czytania można być już zniechęconym.

Wcześniejsze zapoznanie się z warunkami umowy ułatwia obowiązkowy formularz informacyjny, zawierający podstawowe informacje o kredycie takie, jak koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itp. Formularz ma na celu udzielenie pomocy konsumentom w ocenie produktu oraz umożliwienie porównania ofert różnych instytucji udzielających kredytów. Poza tym, jeśli kredytobiorca spełnia warunki do udzielenia mu kredytu, ma prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki. Warto o tym uprawnieniu pamiętać, aby móc na spokojnie, w odpowiednich warunkach przeanalizować postanowienia umowy. Korzystajmy z naszych praw aby podejmować przemyślane decyzje!

Magdalena Głowacka

Powiązane przykłady z życia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.