Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE

TRYBUNALOOFECznF

Trybunał Konstytucyjny wydał kolejny ważny dla Polaków wyrok – uznał w nim reformę Otwartych Funduszy Emerytalnych z roku 2013 za zgodną z Ustawą Zasadniczą w niemal wszystkich punktach. Tym samym prawnie usankcjonowane zostało przejęcie przez ZUS części zawartych w OFE środków, a także umorzenie części aktywów OFE. Jakie perspektywy otwiera to przed emerytami?

Kto jest właścicielem pieniędzy zgromadzonych na koncie emerytalnym?

Przed wprowadzeniem OFE pieniądze zgromadzone na kontach emerytalnych w ZUS nie stanowiły własności przyszłego emeryta – po jego śmierci lub w przypadku utraty prawa do emerytury były przejmowane przez Państwo. Pieniądze w funduszach emerytalnych (a także na specjalnych subkontach w ZUS, które wprowadzono po zmianie wysokości przekazywanej do OFE składki) podlegają z kolei dziedziczeniu i określane były jako prywatne środki ubezpieczonych.

Tymczasem podsumowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że „środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń.“

Innymi słowy – zarówno środki zgromadzone w OFE, jak i w ZUS-ie stanowią własność Państwa i tylko od dobrej woli ustawodawcy zależy ich dalszy los.

Perspektywy dla emerytów jeszcze gorsze niż dotychczas

Już dzisiaj budżet domowy przeciętnego emeryta nie przedstawia się szczególnie dobrze – a prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Jak pisaliśmy w artykule „Polaków czekają głodowe emerytury” – dzisiejsi 30- oraz 40-latkowie mogą oczekiwać stopy zastąpienia (czyli relacji emerytury do ostatniej pensji) na poziomie połowy obecnego – dzisiaj jest to około 50%, w przyszłości może spaść nawet do 25%.

Taka głodowa stawka czeka przy tym na emerytów tylko w przypadku, w którym żaden przyszły rząd nie sięgnie po ich oszczędności – w świetle wyroku TK tym istotniejsze staje się samodzielne oszczędzanie na przyszłość.

Jak zapewnić sobie spokojną przyszłość?

Osoba chcąca zapewnić sobie godne życie na starość ma szeroki wybór środków do osiągnięcia tego celu – od zapewniających stosunkowo niski zysk, ale bezpiecznych po wiążących się z ryzykiem, ale potencjalnie bardzo korzystnych.

Do pierwszej kategorii będą należeć między innymi konta i polisy oszczędnościowe (takie jak oferowane przez SKOK-i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, szerzej opisane w tym artykule) i przysłowiowa „skarpetka”, do drugiej – fundusze inwestycyjne podwyższonego ryzyka czy samodzielne inwestowanie w akcje oraz obligacje.

Same fundusze inwestycyjne różnią się między sobą właśnie podejmowanym ryzykiem – tutaj przeczytasz więcej o zaletach i wadach tych instrumentów finansowych.

Nie powinniśmy się przy tym obawiać braków w edukacji finansowej – po pierwsze coraz łatwiej jest nadrobić braki w tej istotnej dziedzinie wiedzy, a po drugie –  najbezpieczniejsze instrumenty inwestycyjne są zazwyczaj najbardziej zrozumiałe.

Niezależnie od tego, na jakie metody oszczędzania się zdecydujemy – bezwzględnie powinniśmy już dzisiaj myśleć o życiu na emeryturze.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.