Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Ubezpieczeniowe abecadło

UBEZPIECZENIOWEABCCznF

Ubezpieczenie, polisa, ogólne warunki, klauzule… A przecież chcemy po prostu poczuć się bezpiecznie. Któż z nas, przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych, nie zastanawia się, czy akurat ten wariant, bądź typ polisy jest właśnie dla niego? Aby odnaleźć się w gąszczu terminologii ubezpieczeniowej, warto poradzić się sprawdzonego i zaufanego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Takimi instytucjami są towarzystwa działające pod marką SKOK Ubezpieczenia. Na potrzeby wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o produktach i rynku ubezpieczeniowym, ale przede wszystkim tych, którzy bogatsi o wiedzę chcą dokonywać świadomych wyborów, eksperci marki SKOK Ubezpieczenia przygotowali poradnik, który ułatwi zrozumienie nierzadko skomplikowanych, a przecież ważnych dla naszego bezpieczeństwa, podstawowych pojęć.

Umowa ubezpieczenia jest kontraktem, w którym zakład ubezpieczeń (np. jedno z towarzystw działających pod wspólną marką SKOK Ubezpieczenia) zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie wystąpienia przewidzianego w umowie zdarzenia, zaś klient zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenia, np. finansowe bądź z zakresu udostępnienia usług medycznych, uzależnione są od rodzaju ubezpieczenia, a ich wysokość bądź ilość często także od wybranego wariantu tego ubezpieczenia. Kluczem do należytej ochrony jest właściwy dobór zakresu ubezpieczenia. Na przykład jeśli podczas urlopu zachorowaliśmy, ale wcześniej wykupiliśmy odpowiednie ubezpieczenie podróżne, to nie będziemy musieli martwić się o to, że koszty leczenia czy hospitalizacji za granicą będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Zrobi to za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Warto jednak zwrócić uwagę na wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, w których towarzystwo nie wypłaci części lub całości świadczenia, oraz konkretne wskazania mówiące o tym, jakie koszty nie są objęte ochroną. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym wyłączenia nieco się różnią, ale w wielu przypadkach brzmią podobnie. Z pewnością ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli szkodę wyrządzimy umyślnie, lub wystąpi ona z powodu naszego rażącego niedbalstwa. Warto pamiętać, że np. w ubezpieczeniu podróżnym ochrona nie obejmuje szkody powstałej podczas wykonywania pracy zarobkowej za granicą. Również wyczynowe uprawianie sportów oraz sporty ekstremalne to nasze własne wakacyjne ryzyko, chyba że rozszerzymy wariant ubezpieczenia. Z kolei posiadacze ubezpieczenia mieszkania na wpłatę świadczeń nie powinni liczyć, jeśli powstała szkoda jest wynikiem zaniedbania, np. przy zalaniu mieszkania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, gdy ubezpieczony nie zamknął okien, drzwi i nie zadbał o właściwe zabezpieczenie innych otworów.

Polisa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiany przez zakład ubezpieczeń. Polisę otrzymujemy jako dowód na to, że jesteśmy już ubezpieczeni. Zwykle chwila odebrania polisy jest równoznaczna z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa powinna zawierać dane ubezpieczającego i ubezpieczonego, rodzaj ubezpieczenia, jego okres i sumę a na jaką ono opiewa oraz ewentualne postanowienia dodatkowe, jeśli takie istnieją.

Ogólne warunki ubezpieczenia, zwane w skrócie OWU, są dokumentem, który zwykle w szeroki i precyzyjny sposób określa faktyczny zakres ubezpieczenia, ryzyka przed którymi nas chroni. Opisuje też sytuacje, w których możemy ubiegać się o wypłatę bądź realizację świadczeń, do których zobowiązał się ubezpieczyciel. OWU regulują także sposób ustalania wysokości szkody i przysługujące nam limity odszkodowań. W dokumencie zawarte są również sytuacje, w których odszkodowanie nam nie przysługuje, tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to konkretne okoliczności, w których nastąpiło szkodliwe dla nas zdarzenie, a których konsekwencją jest brak możliwości uzyskania odszkodowania. OWU otrzymujemy zwykle przy zakupie polisy, są też dostępne na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych (np. na http://www.skokubezpieczenia.pl/ oraz https://www.skokubezpieczenia24.pl/), przy konkretnych produktach, których dotyczą. Wyjątek stanowi ubezpieczenie OC komunikacyjne, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jego zakres reguluje ustawa. Pamiętajmy zatem, żeby zapoznawać się szczegółowo z warunkami naszego ubezpieczenia, by mieć świadomość tego, jakie są nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.