Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Ubezpieczenie w kredycie gotówkowym

UBEZPKREDYTCznF

Już jakiś czas temu banki uświadomiły sobie skalę potencjalnych zysków powiązanych z dodatkową sprzedażą ubezpieczeń, towarzyszących produktom finansowym. Od tego momentu gama ubezpieczeń nieustannie się rozrastała. Od czego można się ubezpieczyć, a kiedy nastąpi wypłata wartości polisy?

W przypadku kredytów gotówkowych możemy mieć do czynienia z przeróżnymi ubezpieczeniami, których wykup powiązany jest najczęściej z promocyjnymi warunkami kredytu, jak np. zmniejszona wysokość prowizji za udzielenie, czy obniżony wskaźnik oprocentowania. Oferowane obecnie ubezpieczenia przy kredycie gotówkowym podzielić możemy przy tym na trzy grupy. Pierwszą z nich są ubezpieczenia na życie. Drugą grupę stanowią ubezpieczania powiązane z utratą zdrowia, jak np. ubezpieczenie szpitalne, assistance medyczny, czy ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, lub inwalidztwa. Trzecią grupę ubezpieczeń stanowią polisy powiązane ze stosunkiem pracy, w przypadku których możemy ubezpieczyć się od utraty pracy, czy czasowej, lub trwałej niezdolności do pracy. Przeciętna wartość opłaty ubezpieczeniowej wynosi, w zależności od wybranej opcji, lub pakietu, od 0,20% do 0,50% wysokości udzielanego kredytu, albo pożyczki gotówkowej.

      Wypłata świadczenia

Świadczenie ubezpieczeniowe wykupione w banku co do zasady nie różni się  szczególnie od polisy nabytej bezpośrednio od ubezpieczyciela. W tym przypadku jednak, po nastaniu danego ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową, wniosek o wypłatę świadczenia może zostać dostarczony bezpośrednio do ubezpieczyciela, lub do samego banku. Oczywiście do wniosku winny zostać dołączone wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie danego ryzyka stanowiącego podstawę ochrony ubezpieczeniowej. Jednak uwaga - ponieważ świadczenie nie zostanie wypłacone w przypadku gdy np. rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron, gdy do uszczerbku na zdrowiu doszło pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, czy wypadek samochodowy spowodowany został przez ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do prowadzenia pojazdu. Cała lista wskazań tzw. wyłączeń powinna nam zostać przekazana z chwilą podpisywania polisy ubezpieczeniowej. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na okres karencji, czyli czasu od chwili podpisania umowy do momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.