Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Ubezpieczenia przy aucie na kredyt

CznFSAMUBEZPIECZ

Jeśli rozważasz zakup nowego lub używanego auta, a nie posiadasz wystarczającej ilości śródków, by samodzielnie sfinalizować transakcję, skorzystaj z oferty kredytu samochodowego. Rozwiązanie to będzie tańsze od zwykłego kredytu gotówkowego, a wymagana cesja polisy autocasco zabezpieczy nie tylko instytucję finansową, ale i ciebie. Z jakimi formami ubezpieczenia spotkamy się w przypadku dostępnych kredytów samochodowych?

Taniej, ale dlaczego?

Kredyt samochodowy, to jeden z typów kredytów celowych, czyli takich, które przyznawane są klientowi w ściśle wyznaczonym celu, w tym przypadku na zakup auta. Zasadniczo nie różni się znacznie od standardowego kredytu gotówkowego, również w jego przypadku konieczne będzie przedstawienie standardowego zaświadczenia o zarobkach, które posłuży do oceny naszej zdolności kredytowej. Jednak z racji celowości kredytu samochodowego, bardzo często obniżeniu ulega wartość jego oprocentowania, co sprawia, że w porównaniu z kredytem gotówkowym, jest tańszą formą finansowania.

Standardowo, jak to zwykle bywa, nie ma jednak nic za darmo. Kredyt samochodowy będzie tańszy, jednak dlatego, że formą zabezpieczenia jego spłaty będzie samo nabywane przez nas auto. Zabezpieczenie to przyjmować może przy tym różne formy. Pierwszą z nich jest tak zwane przewłaszczenie na zabezpieczenie, w którym do momentu spłaty kredytu, to instytucja finansowa jest wyłącznym formalnym właścicielem auta, które będzie nam jedynie przekazane w użytkowanie. Inaczej sprawa własności będzie wyglądała przy zastawie rejestrowym, gdzie właścicielami samochodu będzie instytucja finansująca oraz sam kredytobiorca. Jeśli instytucja finansowa udzielająca kredytu nie zastosuje w naszym przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy zastawu rejestrowego, i to my będziemy jedynym właścicielem samochodu, to i tak możemy zostać poproszeni o przekazanie w depozyt karty zakupionego pojazdu.

Co z ubezpieczeniem?

Inną, stosowaną bardzo często formą zabezpieczenia spłaty kredytu, jest wymóg instytucji finansowej obowiązkowego ustanowienia cesji polisy autocasco, przy czym obowiązek ubezpieczenia i cesji trwa (o ile w umowie nie zapisano inaczej) do momentu całkowitej spłaty kredytu. Znaczy to, że w przypadku uszkodzenia auta lub jego kradzieży, to nie nam, a instytucji finansowej wypłacone zostanie odszkodowanie, które wykorzystane zostanie na spłatę kredytu.  W tym miejscu przyznać należy, że opcja przeniesienia praw do roszczeń z tytułu polisy ubezpieczeniowej jest rozwiązaniem wygodnym nie tylko dla kredytodawcy, ale i dla nas. Z jednej strony instytucja finansowa zabezpiecza w ten sposób spłatę kredytu na wypadek nagłej utraty wartości auta lub jego kradzieży, a z drugiej strony, gdy auto faktycznie zostanie skradzione, to nie my, a ubezpieczyciel spłaci pozostałą część kredytu. Zaznaczyć również należy, że w przypadku mniejszych uszkodzeń auta, choć należność z polisy wypłacona zostanie kredytodawcy, to skorzystać możemy ze zwrotu przekazanej przez ubezpieczyciela kwoty. Jeśli więc auto ulegnie drobnej stłuczce, to koszty jego naprawy nie obciążą nas, ponieważ po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku instytucja finansowa przekaże nam uzyskane od ubezpieczyciela pieniądze. 

Innymi ubezpieczeniami, z jakimi możemy się spotkać podczas zawierania umowy o kredyt samochodowy, są także pakiety ubezpieczeniowe proponowane przez same instytucje finansowe. To zbiory przeróżnych świadczeń jak OC, AC czy Assistance, jednak ich wykup nie zawsze jest wymagany. Również standardowo nieobligatoryjne będą, spotykane także przy innych umowach kredytowych, ubezpieczenia od utraty czy czasowej niezdolności do pracy. Wyłącznie od nas zależy czy skorzystamy z tych propozycji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.