Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Sąd Najwyższy przeciw poszkodowanym w wypadkach drogowych

UOKIKSADODSZKODOWANIECznF

Zdaniem sędziów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie może występować przeciw towarzystwom ubezpieczeniowym w imieniu ich klientów, poszkodowanych na drogach. Według uchwały Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r., poszkodowany nie jestem bowiem konsumentem.

Sędziowie stwierdzili, że „Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art. 22(1) kc.”  

W ten sposób poszkodowani w wypadkach zostali pozbawieni wsparcia poważnej instytucji publicznej.

Zgodnie z omawianą uchwałą Sądu Najwyższego poszkodowany nie może korzystać z pomocy UOKiK m.in. w przypadku zaniżania przez ubezpieczalnię wysokości odszkodowania.

Sędziowie przyjęli uchwałę w wyniku działania jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, które odmówiło wypłaty odszkodowania za samochód zastępczy. Ubezpieczalnia chciała, aby poszkodowany udowodnił, że takie wynajęcie pojazdu było konieczne. UOKiK w tej sytuacji poparł ubezpieczonego, uznając żądanie towarzystwa za naruszające interes konsumentów. Jednak opinia Sądu Najwyższego uniemożliwiła UOKiK wkraczanie po stronie poszkodowanych w takich sprawach.

Pomimo niekorzystnego orzeczenia sędziów, Urząd w specjalnym komunikacie stwierdził, że „w opinii UOKiK, status konsumenta przyznany powinien być każdej osobie fizycznej, o ile działa ona w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Ponadto – zdaniem UOKiK - celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wspieranie słabszych, nieprofesjonalnych uczestników rynku przed naruszaniem ich interesów przez przedsiębiorstwa.

Niestety, decyzja sędziowska uniemożliwia obecnie poszkodowanym korzystanie ze wsparcia UOKiK. Zostało im jeszcze odwoływanie się do Rzecznika Ubezpieczonych i sądów.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.