Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rozsądny wybór ubezpieczenia

ROZSADNEUBEZPIECZENIECznF

Jedna z najbardziej znanych zasad wywodzących się z prawa rzymskiego głosi: „Ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi). Reguła ta dotyczy wszystkich aspektów prawnych naszego życia, w tym kwestii związanych z zawieranymi powszechnie umowami ubezpieczeń. Dlatego aby swobodnie móc się poruszać po warunkach umów ubezpieczenia, warto także wiedzieć, co oznaczają stosowane w nich definicje czy też zwroty.

To warto wiedzieć:

Kim jest ubezpieczyciel? – może nim być krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, tj. wykonywanie czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. W Polsce ubezpieczyciel może prowadzić swoją działalność w formie spółki akcyjnej – np. TU SKOK Życie SA, lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – czego przykładem jest TUW SKOK.

W raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2014 r., przygotowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, podano, że na koniec pierwszego kwartału 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało łącznie 59 krajowych zakładów ubezpieczeń – 28 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 30 zakładów ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji.

Osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem, jest określana jako ubezpieczający. Może nim być dowolna osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do zapłaty składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczający może np. zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie we własnym imieniu i na własny rachunek (wówczas jest on jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym, tj. osobą, której życie lub zdrowie objęte jest ochroną ubezpieczeniową) lub na cudzy rachunek. W tym drugim przypadku ubezpieczonym, czyli osobą, na której rzecz została zawarta umowa ubezpieczenia, jest osobą trzecią, natomiast składkę ubezpieczeniową zobowiązany jest opłacić ubezpieczający. Obrazuje to prosty przykład: matka chce ubezpieczyć swoje dziecko. Zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, opłaca wymaganą umową składkę, ale osobą wskazaną do ubezpieczenia w umowie nie jest ona sama, a właśnie dziecko, które objęte jest ochroną.

W ubezpieczeniach na życie występuje także uposażony, którego może wskazać ubezpieczający w każdym momencie trwania ubezpieczenia. Uposażony jest osobą uprawnioną w umowie ubezpieczenia do otrzymania świadczenia należnego w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wybór osoby bądź osób uposażonych powinien być decyzją dokonaną z rozwagą.

Ubezpieczenie na życie zawiera się w celu zabezpieczenia przyszłości najbliższych nam osób. Z tego względu na uposażonych, czyli upoważnionych do otrzymania świadczenia w przypadku naszej śmierci, wybieramy najczęściej rodziców, współmałżonków, czy dzieci. Uposażeni nie muszą być jednak członkami naszej rodziny. Jeśli tylko chcemy, możemy zabezpieczyć finansowo osobę niespokrewnioną lub dowolną instytucję (np. charytatywną).

Możliwe jest wskazanie jednego lub więcej uposażonych, jak również zmiana takiego wskazania lub jego odwołanie. Warto wiedzieć, że w przypadku wskazania więcej niż jednego uposażonego bez oznaczenia ich udziału w sumie ubezpieczenia, osoby te są uprawnione do sumy ubezpieczenia w równych częściach. I tak, jeśli matka wskazała jako uposażonych dwójkę swoich dzieci, a należne świadczenie pieniężne wynosi np. 50 tys. zł, każde z dzieci otrzyma po 25 tys. zł. W sytuacji, gdy uposażony nie zostanie wskazany w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczony umrze, podział środków następuje wg kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Każde nabycie usługi musi być przemyślane

A tym bardziej, jeśli chodzi o ubezpieczenie, którego składki będziemy uiszczać przez wiele lat, a w zamian za to chcemy mieć zapewnioną, pozbawioną uciążliwych formalności ochronę. Dlatego nigdy nie podpisujmy żadnej umowy bez wnikliwego zapoznania się z jej postanowieniami. Nie pomijajmy żadnych fragmentów, nawet tych napisanych bardzo drobną czcionką. Pamiętajmy, że tak samo ważne jest dokładne poznanie zarówno przysługujących nam praw, jak i obowiązków wynikających z umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją zawartych tam postanowień, pomocą służą doradcy z placówek Kas Stefczyka na terenie całego kraju.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.