Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Roszczenia ZUS ograniczone

OGRANICZENIADLAZUSCznF

Nowe przepisy regulują warunki windykacji (ściągania) roszczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od ubezpieczonych. Teraz ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po upływie 5 lat od takiego zdarzenia. Dotyczy to m.in. różnych zasiłków. Zmiany wprowadza podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowością jest precyzyjne wskazanie w ustawie terminu, w jakim Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Nowelizacja zakłada, że w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia. Dotychczas należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniały się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznaczało to, że ZUS i KRUS nie były ograniczone żadnym terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Nowa ustawa zakłada, że wszystkie postępowania wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją zostaną umorzone. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe uregulowania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie rozpatrywali przypadek osoby, od której ZUS w 2014 r. domagał się zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń rehabilitacyjnych w 1998 r.. Pod rządami nowej ustawy takie przypadki już nie będą możliwe.

 (Fot. H. Borawski/wikimedia.org)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.