Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Regres ubezpieczeniowy

REGRESODSZKODCznF

Trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której mimo posiadanej polisy, ubezpieczyciel zażąda od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania. Takie sytuacje są jednak możliwe, to tak zwany regres ubezpieczeniowy. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do żądania zwrotu wypłaconego świadczenia?

Istota regresu

Regres ubezpieczeniowy, to prawo zakładu ubezpieczeń do żądania zwrotu wypłaconego w ramach polisy odszkodowania. W określonych sytuacjach – odpowiedzialność za wyrządzenie szkody  ubezpieczyciel może więc domagać się od nas zwrotu wypłaconych już poszkodowanemu środków.

Co do zasady rozróżnia się dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego:

- regres właściwy, w przypadku którego roszczenie wypłacone zostało osobie trzeciej,

- regres niewłaściwy (nietypowy), gdzie to ubezpieczający – my jesteśmy odbiorcą świadczenia ubezpieczeniowego.

Zakres stosowania

Najbardziej typowym przypadkiem regresu właściwego jest sytuacja zalania mieszkania sąsiadów. Jeśli będziemy odpowiedzialni za wyrządzenie szkody, a zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu np. 1000 zł odszkodowania, to możemy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel zażąda od nas zwrotu tej kwoty.

Nieco inaczej sprawa wygląda jednak przy regresie niewłaściwym, ponieważ dotyczy on ściśle określonych przypadków. Reprezentatywnym przykładem jest tu żądanie zwrotu odszkodowania wypłaconego ubezpieczonemu w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. definiuje, że zakład ubezpieczeń wystąpić może o zwrot wypłaconego świadczenia, jeśli sprawca zdarzenia:

- był pijany, znajdował się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- wyrządził szkodę celowo,

- zbiegł z miejsca zdarzenia,

- prowadził pojazd, w którego posiadanie wszedł na skutek popełnienia przestępstwa, np. kradzieży,

- nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Co prawda w każdym z tych przypadków ubezpieczyciel będzie musiał udowodnić zaistnienie konkretnych okoliczności, jednak nie trudno będzie dowieść braku prawa jazdy, czy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Warto zaznaczyć także, że ubezpieczyciel będzie miał prawo żądać jedynie wypłaconej sumy odszkodowania, przez co nie może uwzględnić choćby kosztów administracyjnych powiązanych z prowadzeniem postępowania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.