Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Próg minimalnej wartości szkody

MINISZKODYCznF

Wybierając ubezpieczenie należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Jest to m.in. wysokość zabezpieczenia, tryb wyliczania odszkodowań, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela czy ewentualność występowania uciążliwej karencji. Inną istotną zmienną jest franszyza integralna. Czym ona jest i co powoduje jej zastosowanie?

Franszyza integralna może występować także pod określeniem franszyzy względnej, lub warunkowej. Jest ona przy tym klauzulą umowną zapisywaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i dotyczy obecnie najczęściej warunków ubezpieczeń komunikacyjnych, choć spotykana jest we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Jest ona kwotowym, lub procentowym wskazaniem wartości szkody, poniżej której ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Mówiąc więc wprost, zapis franszyzy integralnej sprawia, że odpowiedzialność ubezpieczyciela ulega ograniczeniu, tj. jeśli wartość szkody nie przekroczy pewnego minimum, to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania.

Kwotowo i procentowo

Jak wspomniano, franszyza integralna może zostać wskazana w formie kwotowej, np. 400 zł, lub procentowej - odnoszącej się do sumy ubezpieczenia. W takim przypadku ustala się, że poziom franszyzy to np. 1% sumy ubezpieczenia. Dla sumy ubezpieczenia w wysokości 30.000 tysięcy złotych będzie to więc 300 zł. Przykład:

- dla franszyzy integralnej wynoszącej 400 zł ubezpieczyciel nie posiada obowiązku naprawy szkody o wartości 399 zł, jednak bezwzględnie będzie on musiał wypłacić odszkodowanie w całości dla kwoty 401 zł.

- w przypadku franszyzy integralnej w zapisie procentowym, wynoszącej 2% sumy ubezpieczenia o wysokości 50.000 zł, progiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest 1.000 zł. Analogicznie więc może on odmówić wypłaty odszkodowania na kwotę 999 zł, jednak bezwarunkowo wypłaci odszkodowanie dla szkody o wartości 1001 zł.

Zapisy franszyzy integralnej mają za zadanie wyeliminowanie konieczności rekompensowania najmniejszych szkód. Zawsze jednak, nawet gdy wartość szkody nieznacznie przewyższa wysokość franszyzy integralnej, należy dokładnie przeliczyć, czy w przypadku niewielkiej szkody lepiej naprawić ją samodzielnie, czy zgłosić się do ubezpieczyciela, ryzykując przy tym utratę wypracowanych dotychczas zniżek.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.