Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odszkodowanie za zdarzenie medyczne

lekarz

Od 1 stycznia br. poszkodowani mogą znacznie szybciej otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny, którego doznali podczas pobytu w szpitalu. Z wnioskiem o zadośćuczynienie może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a także spadkobiercy (w razie śmierci pacjenta).

Od 1 stycznia br. rozpoczęła działalność Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie, z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Maksymalna kwota odszkodowania w razie zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi 100 tys. zł, a w razie  jego śmierci najwyższy bonus dla spadkobierców to 300 tys. zł (wypłaty z ubezpieczenia NNW szpitali na rzecz pacjentów). Poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie spowodowane podczas hospitalizacji po 1 stycznia 2012 roku.

Decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych będą zapadały bez orzekania o winie. Mają one stanowić szybką (cztery miesiące) i skuteczną przeciwwagę dla sądowych procesów o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które są drogie i ciągną się latami. „Wystarczy, że komisja potwierdzi związek między uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędu medycznego a pobytem w szpitalu. To już stanowi asumpt do występowania z roszczeniem. Wypłata odszkodowania ma nastąpić praktycznie natychmiast po zakończeniu postępowania” - poinformował Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Od nowego roku każdy szpital ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (poza ubezpieczeniem OC, inne dotyczące mienia). Każde województwo jest zobowiązane do powołania 16.osobowej komisji (do podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania wystarczą cztery osoby). Zadaniem wojewódzkich komisji jest jedynie ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Pacjent (jego pełnomocnik) lub spadkobiercy mogą wystąpić z roszczeniem do komisji w ciągu trzech lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, lub śmiercią pacjenta.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.