Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odszkodowanie za ból i osamotnienie

ODSZKODOWANIEZABOLCznF

Skutki wypadków samochodowych mogą obciążać sprawców znacznie dotkliwiej niż potocznie się sądzi. Z ich OC poszkodowani mogą domagać się np. odszkodowania za krzywdy psychiczne i fizyczne.

Także w Polsce utrata perspektyw, czy uszczerbek na zdrowiu bywają coraz częściej rzetelnie wyceniane przez sądy. W 2006 roku sąd nakazał PZU wypłacić 1,5 mln zł kobiecie, która w wypadku straciła dobrze zarabiającego męża.

Podstawą do takich roszczeń jest zapis art. 444 par. 1 K.C.: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Pomocne będą także pozostałe paragrafy tego artykułu.

Oto dwa przykłady roszczeń nie wynikających wprost z bezpośrednich skutków wypadku.

Renta wyrównawcza za pogorszenie sytuacji życiowej

Utrata zdolności do pracy i spadek dochodów, równie dobrze jak uszczerbek na zdrowiu, upoważniają do ubiegania się o odszkodowanie. Dochodzić go mogą - sam poszkodowany, jak i rodzina ofiary śmiertelnej. Wypłaty domagać się można od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Odszkodowanie powinno wyrównać straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej.

Renta wyrównawcza musi odnosić się do rzeczywistej sytuacji finansowej konkretnych poszkodowanych, a nie do jakiejś statystycznej średniej.

Zadośćuczynienie za krzywdy psychiczne i fizyczne

Ból i cierpienie psychiczne również podlegają zadośćuczynieniu od sprawcy wypadku z jego OC. Jak oszacować jego wysokość? Przede wszystkim należy uwzględnić ograniczenie, lub zniweczenie planów życiowych. 

We wniosku o zadośćuczynienie za krzywdy fizyczne i psychiczne należy wpisać dane o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu, czasu choroby, cierpień, leczenia i rehabilitacji, a także - miejsce zamieszkania, wiek i płeć poszkodowanego. Oczywiście tego typu zadośćuczynienie przysługuje nie tylko poszkodowanemu bezpośrednio - rodzina ofiary śmiertelnej wypadku również ma prawo domagania się rekompensaty.

Możliwe przykłady

Dzieci zamożnych rodziców, którzy utracili po wypadku dalszą możliwość wysokich zarobków. Ich potomstwo będzie więc miało z winy sprawcy wypadku ograniczoną możliwość zdobywania wykształcenia – zamiast skończyć renomowane studia musiałoby pójść do pracy po gimnazjum, czy zawodówce. Takie dzieci mogą domagać się od sprawcy np. renty wypłacanej do czasu ukończenia studiów. 

Z drugiej strony zadośćuczynieniu może podlegać niemożność posiadania swoich dzieci – w przypadku bezdzietnej pary, która uległa wypadkowi pogarszającemu ich stan zdrowia na tyle, że nie będą mogli mieć własnego potomstwa. 

I na koniec przywołany już przypadek z 2006 r. - odszkodowania dla wdowy po dobrze sytuowanym mężu. 

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.