Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odszkodowanie z ZUS

ODSZKODOWANIEZZUSCznF

Jednorazowe odszkodowanie za niezdolność do pracy to mało znane, ale potencjalnie ważne świadczenie gwarantowane pracownikom przez obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych. Obejmuje przypadki stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Przewidziane jako wypłata jednorazowa. Procentowa stawka odszkodowania to 917 zł. Przysługuje posiadającym ubezpieczenie wypadkowe w ramach pakietu oferowanego przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Ubezpieczenie wypadkowe działa jeśli pracownik stał się długotrwale lub stale niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Na pewno takim  uszczerbkiem może być np. utrata ręki podczas pracy w warsztacie stolarskim. Nikomu nie życzymy takich nieszczęść, ale wypadki chodzą po ludziach i dlatego  ważne są ubezpieczenia, m.in. takie, które oferuje ZUS. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje  upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia. Tak więc, jeśli dzięki szybkiej akcji ratowniczej i kunsztowi chirurgów taką utraconą rękę uda się przyszyć, a na odzyskanie jej sprawności potrzebny jest odpowiednio długi okres rehabilitacji, to świadczenie powinno przysługiwać. Oczywiście za każdym razem konkretne decyzje zależą od opinii lekarzy orzeczników. Ocenę stopnia uszczerbku na zdrowiu ZUS dokonuje, gdy zakończy się leczenie i rehabilitacja.

Odszkodowanie przyznawane jest w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych.
Ubezpieczenie przewiduje świadczenie w wysokości 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego lub rencisty. 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko. Dodatkowo, 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z dzieci. Z kolei 16 048 zł należy się też, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Natomiast, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty świadczenie wynosi 41 265 zł oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego. Należności te mają charakter jednorazowy, choć istnieje możliwość ponownej wypłaty odszkodowania w ramach dalszego pogorszenia stanu zdrowia. Zasada ta z przyczyn naturalnych jest oczywiście nie do zastosowania w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy.

Prawną podstawę wypłaty roszczeń z ubezpieczenia wypadkowego ZUS regulują art. 6 ust. 1 pkt 4-5, art. 11, 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205). Natomiast w zakresie prawa do tego świadczenia dla członków rodziny zmarłego  ubezpieczonego lub rencisty odpowiednie przepisy znajdują się w art. 13-14 tej ustawy.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.