Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odpowiedzialność za wady budowlane

WADYBUDOWLANECznF

Zmiany w prawie, regulującym rękojmię przy sprzedaży, objęły również inwestycje budowlane. Generalnie, nowelizacja z 25 grudnia 2014 wzmacnia pozycję inwestora/zamawiającego.

Wydłuża się termin odpowiedzialności z rękojmi za wszelkie wady - z roku do dwóch lat. Natomiast przy wadach nieruchomości - z trzech do pięciu lat. Termin ten liczy się od dnia oddania dzieła. Sprzedający, lub wykonawca odpowiada za wady, które ujawnią się w tym czasie. 

Zapisy te mają zastosowanie tylko do umów zawartych po 25 grudnia 2014. W przypadku kontraktów podpisanych wcześniej, stosuje się poprzednie przepisy z krótszymi terminami, także wówczas, kiedy oddanie dzieła (robót budowlanych) nastąpiło po 25 grudnia 2014 r.

Cztery możliwości po wykryciu wady

Strony umowy mogą jednak ograniczyć wachlarz metod naprawiania wad, lub nawet z nich w ogóle zrezygnować.

Zamawiający może zażądać też usunięcia wady, lub wymiany dzieła, czyli w praktyce wykonania go na nowo. Wykonawca może odmówić, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez zamawiającego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów, zwłaszcza kiedy koszty naprawy przerosłyby wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Wówczas zamawiającemu pozostaje tylko obniżenie ceny, lub odstąpienie od umowy. Jeśli zamawiającym jest konsument, a nie pośrednik, to zamiast usunięcia wady może on żądać wymiany dzieła na wolne od wad.

Ponadto teraz od razu można żądać obniżenia ceny, ale przyjmujący zamówienie może to żądanie zablokować, jeśli naprawi, lub wymieni dzieło.

Najdalej idącym uprawnieniem jest odstąpienie od umowy, związane z koniecznością zwrócenia zamawiającemu zapłaconego już wynagrodzenia. Podobnie do przypadku obniżenia wynagrodzenia, wykonawca zamówienia może zablokować żądanie klienta, usuwając wadę, lub wymieniając dzieło na wolne od wad.

Materiał od zamawiającego z wadami

Bywa, że inwestycja nie wyjdzie, bo wadliwy materiał do robót budowlanych dostarczył sam zamawiający/inwestor. Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje klarowna zasada, że odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny materiału od zamawiającego.

Jednak wykonawca powinien niezwłoczne zawiadomić inwestora o wadach wykrytych w jego materiałach.

Natomiast jeśli prace wykonywane są z wadliwego materiału dostarczonego przez wykonawcę, to za wady dzieła odpowiada z rękojmi wykonawca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.