Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Nieobowiązkowa gwarancja

NIEOBOWIAZKOWAGWARCznF

Większość konsumentów sądzi, że każdy zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta. Tymczasem udzielenie gwarancji jest dobrowolne. Kiedy zatem możemy mieć pewność, że zakupiony towar podlega ochronie gwarancyjnej?

Gwarancja bardzo często utożsamiana jest z poczuciem bezpieczeństwa. Posiadając dokument gwarancyjny mamy pewność, że w każdej chwili będziemy mogli reklamować wadliwy towar. Ponadto, mamy poczucie, że kupując towar objęty gwarancją nabywamy produkt dobrej jakości. Przecież producent, sprzedawca, lub inny podmiot udzielający gwarancji nie oferowałby bezpłatnej ochrony na towar, który często ulega uszkodzeniom.

Lodówka bez gwarancji – możliwe!

Kupując różne towary, zwłaszcza drogie i takie które mają nam służyć wiele lat, z założenia przyjmujemy, że otrzymaliśmy na nie gwarancje. Jednakże polskie prawo nie nakłada na producenta, czy sprzedawcę obowiązku udzielenia gwarancji. Zapewnienie ochrony gwarancyjnej jest dobrą wolą gwaranta. Dowolność dotyczy również zakresu ochrony oraz okresu, na jaki gwarancja została udzielona. A może być on bardzo różny – kilka miesięcy, kilka lat, a nawet dożywotnio.

Nie powinniśmy być zaskoczeni, kiedy podczas kupowania przykładowo telewizora, sprzedawca poinformuje nas, że nie otrzymamy gwarancji. Jest to prawdopodobne, choć takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Znani i cenieni producenci nie stosują tego typu praktyk, bojąc się utraty wiarygodności w oczach konsumentów.

Należy pamiętać, że gwarancja to dodatkowa umowa stron, a jej potwierdzeniem jest wydanie kupującemu dokumentu gwarancyjnego (zazwyczaj karty gwarancyjnej). Jeżeli sprzedawca, w momencie zakupu, wręcza nam paragon mówiąc, że jest to gwarancja, wprowadza nas w błąd. W karcie gwarancyjnej gwarant określa swoje obowiązki i uprawnienia kupującego. Ponadto konsument powinien zostać poinformowany o nazwie i adresie gwaranta, lub jego przedstawiciela na terenie RP, czasie trwania i terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej.

Kiedy płacimy za gwarancję?

Udzielenie gwarancji jest bezpłatne. Gwarant nie może żądać od kupującego dodatkowej opłaty za objęcie zakupionego towaru ochroną gwarancyjną, w tym za wydanie dokumentu gwarancyjnego, jak i dokonanie napraw w ramach gwarancji. Jednak coraz bardziej popularne jest przedłużanie gwarancji za opłatą. Taka opłata jest dopuszczalna, gdyż wykupienie dodatkowej gwarancji jest nieobowiązkowe dla konsumenta.

Jeśli nie gwarancja, to co?

Należy pamiętać, że nieotrzymanie gwarancji na zakupiony produkt nie wyklucza możliwości jego reklamowania w przypadku uszkodzenia, lub wykrycia wady. Konsument może reklamować towar z tytułu niezgodności towaru z umową przez dwa lata od dnia zakupu. W tym przypadku odpowiedzialność ponosi sprzedawca.

Co więcej, nawet posiadając gwarancję możemy skorzystać z uprawnienia do reklamowania towaru z tytułu niezgodności towaru z umową. W dokumencie gwarancyjnym powinien znaleźć się zapis, że „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

Katarzyna Kołodziejczyk

(Fot. Peleda/sxc.hu)

Źródło: Ewa Kruk „Poradnik świadomego konsumenta”, Gdynia 2011.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.