Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Najczęstsze błędy podczas likwidacji szkody

BLEDYLIKWIDACJISZKODYCznF

Najczęstszym niedopatrzeniem przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania jest brak odpowiednich dokumentów, wymaganych przez ubezpieczyciela. W takiej sytuacji dochodzenie roszczeń może się niepotrzebnie wydłużyć, albo wręcz będzie nieskuteczne. Po prostu możemy nie uzyskać wypłaty z polisy AC.

Jeśli nie możemy dostarczyć zakładowi ubezpieczeń żądanych przez niego danych, to powinniśmy jak najszybciej wytłumaczyć dlaczego mamy z tym problemy. Trudno jednak tłumaczyć się brakiem zgłoszenia np. kradzieży auta kolizji na policję, bowiem ta procedura powinna być automatyczna. Podobnie jak w przypadku roszczeń z powodu włamaniu do domu czy mieszkania lub dewastacji mienia. Ponadto warto wezwać policjantów po kolizji drogowej, gdy sprawca odmawia podania swoich danych lub informacji o samochodzie.

Kłopoty z uzyskaniem odszkodowania najczęściej jednak są skutkiem nieznajomości Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). To dokument z wszystkimi warunkami, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania wypłaty. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na t.zw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę przypadków, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania może też być przekroczenie terminu, który został zapisany w umowie z ubezpieczycielem. Trzeba więc koniecznie ich dotrzymywać, bo przekroczenie może wpłynąć na wysokość odszkodowania albo nawet jego niewypłacenie.

Ważna jest również szczegółowość opisu powstałych szkód, który poszkodowany przekazuje we wniosku o wypłatę do ubezpieczyciela. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wszelkie dane kontaktowe do osób zaangażowanych w sprawę (sprawca, poszkodowani) pozwoli sprawniej zająć się ustaleniem okoliczności zdarzenia. Z kolei w przypadku uszkodzonych ruchomości domowych, czyli znajdujących się w domu czy mieszkaniu przedmiotów objętych ochroną, warto sporządzić dokumentację fotograficzną – jeśli istnieje taka możliwość. Możliwe, że ubezpieczyciel na podstawie wykonanych przez klienta zdjęć, bez trudu sam określi charakter i zakres strat.

Przed zgłoszeniem szkody warto więc:

  • Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, z którego ma być wypłacone odszkodowanie.
  • Sprawdzić numer i typ polisy, a także okres obowiązywania ochrony.
  • Przygotować dane osobowe uczestników zdarzenia.
  • Przygotować kompletną dokumentację (np. oświadczenia sprawców, zdjęcia, dowód rejestracyjny w przypadku kolizji drogowej).
(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.