Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Do walizki zapakuj EKUZ

waliza

Wyjeżdżasz za granicę do krajow UE? Powinieneś wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

EKUZ uprawnia do skorzystania z publicznej opieki medycznej, tj. świadczenia niezbędnego, którego udzielenie jest konieczne z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się turysta  przebywający poza Polską. Mając taką  kartę turysta może uzyskać pomoc medyczną w państwie członkowskim UE oraz EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii). Koszt pomocy medycznej  zostanie pokryty przez NFZ (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

EKUZ trzeba okazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności ze wzorem określonym w przepisach unijnych. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości (preferowany paszport).

EKUZ może być wydana tylko osobom ubezpieczonym w NFZ. Karta zachowuje ważność do końca podanej daty ważności, chyba że w czasie, w którym była ważna, posiadacz karty utracił status osoby ubezpieczonej. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w NFZ.

Obowiązują trzy rodzaje wniosków o EKUZ dla:

  • osób wyjeżdżających czasowo/turystycznie,
  • pracowników delegowanych, pracowników dyplomatycznych/konsularnych, bezrobotnych/poszukujących pracy (z karty zdrowotnej można korzystać wyłącznie do czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza granicami Polski),
  • studentów/uczniów udających się do szkoły/na studia.

NFZ wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ dzięki możliwości dodatkowego oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Gdzie po EKUZ?

Składanie wniosków o wydanie EKUZ i jej odbiór jest możliwy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (upoważnionych). Kartę wyrabiamy we właściwym miejscu zamieszkania Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdy ubezpieczony turysta poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą miał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie. Warto pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez NFZ (tzw. kwota współfinansowania). W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot. W przypadku niektórych państw, takich jak: Belgia i Francja o refundację kosztów ubezpieczony może wnioskować już w państwie pobytu. Jeżeli nie wystąpi z wnioskiem w czasie pobytu poza Polską, tak jak w przypadku pozostałych państw członkowskich wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym dla ubezpieczonego Oddziale Wojewódzkim NFZ .

Do z wniosku należy dołączyć wszystkie rachunki wraz z dowodami zapłaty. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu poniesionych kosztów za dane świadczenie. Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie NFZ.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.