Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

 • Umowa kredytu

  Zgodnie z artykułem 69 ustawy – Prawo Bankowe „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

  • strony umowy
  • kwotę i walutę kredytu
  • cel, na który kredyt został udzielony
  • zasady i termin spłaty kredytu
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
  • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
  • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.