Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Słownik pojęć

Popularne w słowniku: Bankowość elektroniczna, Całkowity koszt kredytu, Grace period

  • Arbiter Bankowy

    To powołany przy Związku Banków Polskich mediator odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami, a bankami. Spory te (wartość przedmiotu sporu - np. niesłusznie pobranej opłaty - nie może przekroczyć 8 tyś. zł) dotyczyć mogą roszczeń pieniężnych odnoszących się do niewykonania, jak i nienależytego wykonania czynności bankowych przez banki oraz innych świadczeń na rzecz konsumenta. Każda kierowana do Arbitra sprawa kończy się orzeczeniem, które niezależnie od jego treści tj. przyznaniu racji bankowi lub konsumentowi, jest dla banku ostateczne i wiążące. Konsumentowi w przypadku orzeczenia bezzasadności skargi przysługuje natomiast standardowe, dwuinstancyjne postępowanie sądowe. Opłata związana z rozpatrzeniem wniosku to 50zł lub 20zł, jeśli przedmiot sporu posiada wartość niższą od 50zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.