Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zerwanie lokaty, a zysk

ZERWANIELOKATYCznF

Lokata, to najpopularniejsze wśród klientów indywidualnych narzędzie inwestycyjne. Jedną z jej wad jest potencjalna utrata zysku w wypadku przedterminowego rozwiązania umowy lokaty. Czy zerwanie lokaty przed czasem zawsze tożsame jest jednak ze stratą dotychczas wypracowanych zysków?

 Lokata to porozumienie między osobą składającą, a przyjmującą depozyt. Składający depozyt klient deklaruje, że przekazuje swoje pieniądze na określony czas. Z kolei instytucja finansowa przyjmująca depozyt zobowiązuje się do wypłacenia odsetek od kwoty lokaty, które stanowią wynagrodzenie za przekazanie jej określonej kwoty pieniężnej. Co za tym idzie, zerwanie przez klienta lokaty przed terminem skutkuje wstrzymaniem wypłaty wypracowanych dotychczas odsetek – klient otrzymuje wyłącznie kwotę, jaką przekazał instytucji finansowej. Czy tak jest zawsze?

Zerwanie lokaty z zyskiem

Okazuje się, że nie, a zerwanie lokaty wcale nie musi być równoznaczne z całkowitą utratą wypracowanych odsetek. Tego typu lokaty to mimo wszystko rzadkość, dlatego nie istnieją tu sztywne zasady czy procedury, jaka wartość wypracowanych odsetek zostanie znam zwrócona, jeśli zerwiemy lokatę przed czasem. Ciekawą propozycją jest tu np. dostępna w Kasach Stefczyka lokata udziałowa, charakteryzująca się stałym oprocentowaniem i dwunastomiesięcznym okresem obowiązywania. Jej przedwczesne zerwanie nie spowoduje utraty wszystkich zysków, ponieważ w takim wypadku nastąpi tu wypłata 10% należnych na dzień zerwania lokaty odsetek. Założenie to dotyczy także Lokaty terminowej z oprocentowaniem zmiennym, która może zostać ustanowiona na 3, 6 lub 12 miesięcy.

Z kolei inne rozwiązanie charakteryzuje lokatę Skokową, która może zostać założona na 12 miesięcy. Co ciekawe, oprocentowanie tej lokaty wzrasta wraz z upływem czasu jej trwania. Ponadto istnieje w jej przypadku możliwość wypłaty środków zgromadzonych na lokacie bez utraty odsetek po każdym miesiącu jej obowiązywania. W praktyce oznacza to, że zerwanie lokaty w 6. miesiącu i jednym tygodniu jej trwania sprawi, że otrzymamy pełną wartość odsetek skapitalizowanych w dotychczasowych 6. pełnych miesiącach trwania lokaty.

Analogiczne rozwiązanie zastosowane zostało także w innej dostępnej w Kasie Stefczyka lokacie – Lokacie Skokowa Plus. W jej przypadku deponent otrzymuje odsetki za każdy pełny kwartał utrzymania środków, a także 10% wartości odsetek wypracowanych w ostatnim – niepełnym kwartale, w którym nastąpiła wypłata.

Jak widać, wystarczy dobrze wybrać, by przy niespodziewanym zerwaniu lokaty nie stracić zysku.

(Fot. freeiamges.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.