Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Rodzaje i typy lokat

DEPOSITCznF

Jedno jest pewne: lokata, lokacie nie równa. Na czym polegają różnice między nimi? Jak wybrać najdogodniejszą dla nas formę lokowania dodatkowych funduszy? Oto kilka przydatnych informacji dotyczących nie tylko samej lokaty, ale i jej rodzajów oraz typów.

Lokata i jej rodzaje

Lokata jest z założenia odwrotnością pożyczki, czyli niczym innym, jak umową pomiędzy instytucją finansową, a jej klientem (osobą fizyczną, przedsiębiorstwem), w której przewidziano, że klient  oddaje do dyspozycji instytucji finansowej swoje pieniądze na określony w umowie czas. W zamian za przekazanie tych środków, instytucja finansowa wynagradza klienta, wypłacając mu zysk w postaci odsetek. Warto przy tym zwrócić uwagę, że odsetki naliczane są po upływie danego okresu (okresów) czasu, dlatego przedterminowe zerwanie lokaty może oznaczać brak wypłaty odsetek. Ich wartość to określony procent przekazywanej w ramach lokaty kwoty. Z założenia oprocentowanie lokaty będzie tym większe, im będzie wyższa i na dłuższy okres.

Dodatkowo, w zależności od poszczególnych cech wspólnych typów lokat możemy dokonać ich podziału na następujące grupy:

- lokaty krótko i długoterminowe: za lokatę krótkoterminową uważa się każdą lokatę, której termin nie przekracza okresu jednego roku, np. 3, 6, 9 i 12 miesięcy.  Lokatami długoterminowymi będą więc zobowiązania dłuższe, przy czym rzadko obecnie spotyka się oferty lokat, których długość przekraczałaby 6 lat.

- lokaty jednorazowe i odnawialne: lokata jednorazowa, to jak sama nazwa wskazuje lokata, która nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu, a całość kwoty plus wygenerowane odsetki zostaną przekazane klientowi wraz z upływem terminu lokaty. W przypadku lokaty odnawialnej, o ile nie ustalono inaczej, zostanie ona po zakończeniu terminu lokaty automatycznie przedłużona o kolejny okres.

Typy lokat

Ze względu na charakterystyczne cechy poszczególnych lokat wyodrębnić możemy dodatkowo między innymi:

- lokata terminów – to o nią chodzi najczęściej, jeśli myślimy o lokacie bankowej. W jej przypadku klient przekazuje daną wartość pieniędzy, które po upływie określonego czasu powiększone zostają o należne odsetki. Co ważne, kapitalizacja (naliczenie) odsetek dokonywana jest po zakończeniu okresu lokacyjnego.

- lokata jednodniowa - dzienna: popularny do niedawna typ lokaty, co powiązane było z ominięciem tzw. podatku Belki – podatku od zysków kapitałowych. W jej przypadku kapitalizacja odsetek odbywa się w trybie dziennym, a sama lokata automatycznie odnawiana jest na kolejny dzień aż do momentu osiągnięcia zapisanego w umowie terminu końcowego lokaty. Jest to, z racji zmiany podstawy prawnej, obecnie rzadziej spotykany typ lokaty – na popularności zyskała za to tzw. polislokata, która posiadając cechy lokaty, faktycznie jest jednak umową ubezpieczeniową, przez co zysk z niej również nie podlega opodatkowaniu.

- lokata progresywna: to co szczególnego niesie z sobą skorzystanie z tego typu lokaty, to możliwość dopłacania kolejnych środków do wcześniej zdeponowanych w ramach lokaty pieniędzy. Najważniejszymi zaletami tego typu lokat jest to, że nie istnieje konieczność podpisywania wielu umów o lokatę oraz fakt, że podwyższenie środków lokaty powiązane jest także ze wzrostem naliczanego do naszego kapitału oprocentowania.

- lokata dynamiczna: co rzadkie, pozwala na dowolne wypłacanie środków lokaty – odsetki naliczane są w takim przypadku proporcjonalnie do okresu, w jakim dana wartość pieniędzy przetrzymywana była na lokacie. Dodatkowo oprocentowanie lokaty wzrasta wraz z czasem jej trwania, jednak jego wartość jest zazwyczaj niższa od tej stosowanej przy standardowej lokacie terminowej.

- lokata call: jej cechą charakterystyczną jest to, że jest ona zawierana na rachunku klienta w momencie, gdy wielkość zgromadzonych tam środków przekroczy daną wartość minimalną. Trwa ona tak długo, jak na rachunku znajdują się środki przekraczające wspomnianą wartość minimalną lub  umowa lokacyjna wypowiedziana zostanie przez klienta.

- lokata rentierska: to z założenia najczęściej lokata długoterminowa, w przypadku której odsetki wypłacane są nie na końcu, a na początku okresu lokaty, czyli przy zawarciu umowy o lokatę. Barierą do skorzystania z niej jest zazwyczaj wpłata wysokiej kwoty, umożliwiającej zawarcie lokaty rentierskiej.

- lokata nocna: to tak zwana lokata overnight, gdzie środki po przekroczeniu danej wartości minimalnej podlegają oprocentowaniu w trakcie trwania nocy – w dzień są w całości dostępne dla klienta.  Choć lokaty overnight znajdują się obecnie także w ofercie skierowanej do klientów indywidualnych, to największą popularnością cieszą się z racji swojego charakteru wśród przedsiębiorców.

- lokata elektroniczna: lokata zawierana samodzielnie przez klienta z wykorzystaniem internetowego systemu bankowego. W jej przypadku zdarza się, że jej oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku lokaty zawieranej w oddziale instytucji finansowej.

Lokata to wciąż najpopularniejszy sposób inwestowania naszych oszczędności, jednak nie musimy utożsamiać jej wyłącznie ze standardową lokatą terminową. Może inny jej rodzaj będzie dla nas dogodniejszy?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.