Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Lokata o zmiennej stopie oprocentowania

06-LOKATAOZMIENNEJCznF

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem znajdują się w zdecydowanej mniejszości w porównaniu z lokatami o oprocentowaniu stałym. Co jednak różni te dwie formy inwestowania? Gdzie spotkać można oferty zmiennego oprocentowania lokat terminowych?

W odniesieniu do wysokości oprocentowania, lokaty terminowe podzielić można na te z oprocentowaniem stałym, jak i te z oprocentowaniem zmiennym. Zastosowanie oprocentowania stałego sprawia, że jego wartość nie ulega zmianie w trakcie trwania lokaty – odsetki od zdeponowanej kwoty wyliczane są na podstawie niezmiennej stopy procentowej. Jak działa to w przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu?

W odniesieniu do warunków rynkowych

Dla lokat o oprocentowaniu zmiennym sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wysokość ich oprocentowania może ulec zmianie w trakcie trwania depozytu. Wysokość stosowanego oprocentowania może być tu bowiem uzależniona od kilku parametrów, jak na przykład wskaźnika inflacji, stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, czy stawek stosowanych na tak zwanym rynku międzybankowym. Niezależnie jednak z jakim czynnikiem powiązane jest oprocentowanie lokaty, to ulega ono zmianie wraz ze zmianą jego wysokości. Dla przykładu Kasa Stefczyka, oferując Lokatę terminową z oprocentowaniem zmiennym, uzależnia wysokość oprocentowania od aktualnego poziomu stawki WIBOR 3M, czyli referencyjnej stawki oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. W jej przypadku, dla oferowanego okresu 3, 6 lub 12 miesięcy, oprocentowanie wyliczane jest jako suma 1/2 wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego oraz stałej, która dla 12 miesięcy trwania lokaty wynosi od 1,89 p.p., do 2,04 p.p.

Inne oblicze zmienności

Pozostając w obrębie oferty Kas Stefczyka warto dodać, że zmiana oprocentowania w trakcie trwania okresu lokaty wcale nie musi być niewiadomą. Na założeniu tym opiera się Lokata Skokowa, której oprocentowanie wzrasta wraz z upływem czasu trwania lokaty. Dla przykładu, oprocentowanie Lokaty Skokowej wynosi dla pierwszego miesiąca dokładnie 2,50 proc, podczas gdy już w dziesiątym miesiącu jej obowiązywania jego wskaźnik osiąga poziom 4,00 proc.

(Fot. freeimages.com)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.