Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kapitalizacja odsetek

KAPITALIZACJALOKATYCznF1

Zysk wypracowywany w ramach lokaty, ale i innych narzędzi inwestycyjnych, nie zależy wyłącznie od okresu, na jaki zdeponujemy nasze pieniądze oraz wysokości oprocentowania depozytu. Wyjątkowo istotnym wskaźnikiem jest także kapitalizacja odsetek. Czym ona jest oraz jak wpływa na osiągane przez nas zyski?

Kapitalizacja odsetek, to wskaźnik charakterystyczny nie tylko dla lokat. Jest to bowiem powiększeni zainwestowanego kapitału o należne, określone w umowie odsetki. Innymi słowy, wypracowane w ramach oprocentowania odsetki stają się częścią naszego kapitału. Czas, po upływie którego następuje dopisanie odsetek do kapitału, to tak zwany okres kapitalizacji. Ze względu na moment dopisania odsetek i sposób ich rozliczenia rozróżniamy:

- kapitalizacja z góry – odsetki dopisywane są do kapitału na początku okresu lokacyjnego,

- kapitalizacja z dołu – odsetki dopisywane są do kapitału na końcu okresu lokacyjnego,

- kapitalizacja prosta – odsetki od kapitału początkowego nie podlegają oprocentowaniu,

- kapitalizacja złożona – odsetki naliczane są od kapitału początkowego zwiększonego o odsetki.

Dostępne opcje

W przypadku lokat zasadą jest, że czym częściej dokonywana jest kapitalizacja, tym wyższe zyski z lokaty. Jednocześnie w większości ofert lokacyjnych stosowana jest kapitalizacja prosta z dołu, czyli odsetki dopisywane są na końcu umowy lokaty i nie podlegają one oprocentowaniu. Mimo wszystko zdarzają się oferty, które zakładają powiększenie kapitału o należne odsetki i ich dalsze oprocentowanie w ramach lokaty. By przedstawić wpływ kapitalizacji na wysokość zysków z lokaty, posłużymy się przykładem dwóch rocznych lokat na kwotę 10 tysięcy złotych. Ich oprocentowanie wyniesie każdorazowo 10%, jednak w przypadku lokaty A kapitalizacja dokonana zostanie na koniec okresu lokaty, a w przypadku lokaty B przyjmiemy założenie kapitalizacji co pół roku:

- Lokata A – odsetki lokaty w wysokości 10% z 10.000 zł, czyli 1.000 złotych powiększą kapitał dopiero po 12 miesiącach jest trwania.

- Lokata B – kapitalizacja odbędzie się po upływie 6 i 12 miesięcy trwania lokaty. Po upływie półrocza do kapitału dopisane zostaną należne na ten czas odsetki w wysokości 500 zł. Dalszemu oprocentowaniu podlegała więc będzie kwota 10.500 zł, co sprawi, że kwota kapitału po zakończeniu okresu lokaty wyniesie 11.025 zł. Dodatkowa kapitalizacja po 6 miesiącach trwania lokaty sprawiła, że nasz zysk wzrósł o dokładnie 25 złotych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.