Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Gwarancje depozytów w bankach i SKOK

GWARANCJEBANKISKOKICznF

Wykorzystanie zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa systemów gwarancji depozytów, to jedna z wielu cech odróżniających banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe od parabanków. Co zapewnia i jakie zalety dla klienta niesie z sobą obecność takiego systemu w banku, lub SKOK?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to instytucja minimalizująca ryzyko utraty środków przekazanych bankom. Gwarancji tej podlegają środki wszystkich osób fizycznych, a chroniona w stu procentach  wartość depozytu (założonej lokaty, czy np. środków zgromadzonych na koncie w złotych, lub walucie) to obecnie równowartość 100.000 euro w złotych. Kwota gwarancji, czyli obecnie ponad 400.000 zł, dotyczy sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach jednej osoby w jednym banku. Do realizacji gwarancji dochodzi po ewentualnym bankructwie banku, czyli zawieszeniu działalności i ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ustawa o BFG zakłada jednocześnie, że wypłata środków gwarantowanych zostanie w takim przypadku zrealizowana w czasie do 20 dni roboczych, albo 30 dni, o ile na wydłużenie o 10 dni roboczych zgodę wyrazi Komisja Nadzoru Finansowego. Lista banków objętych gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dostępna jest pod adresem www.bfg.pl.

Dla SKOK

W przypadku Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych rolę BFG przejął Program Ochrony Oszczędności ubezpieczający depozyty członków Kas. Także tu gwarancja depozytów dotyczy kwoty odpowiadającej wartości 100.000 euro w przeliczeniu na złotówki. Od dnia 29 listopada 2013 r. gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte zostaną jednak także depozyty zgromadzone w SKOK’ach. Także w tym przypadku gwarancja BFG odpowiadała będzie równowartości 100.000 euro w złotych, a termin jej wypłaty następował będzie nie później, niż w ciągu 20 dni roboczych od momentu spełnienia warunku gwarancji.

Zakładając lokatę, czy otwierając rachunek powinniśmy zawsze zadać sobie pytanie: czy nasze środki są naprawdę bezpieczne? Nigdy nie powinniśmy bagatelizować tej kwestii, ponieważ chodzi tu w końcu o nasze pieniądze, dlatego nie przekazujmy ich niepewny firmom parabankowym, a  zamiast tego zdecydujmy się na objęte gwarancjami produkty banków i SKOK’ów.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.