Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Fundusze inwestycyjne dla każdego

FUNDUSZEDLAKAZDEGO1CznF

Generalnie fundusze inwestycyjne dzielą się na bezpieczne, agresywne i mieszane. Specyficzną formą są fundusze etyczne, które godzą chęć zarabiania pieniędzy z potrzebą wspomagania biznesów skierowanych na rozwój cywilizacyjny.

Fundusze bezpieczne

Inwestują generalnie w t.zw. bezpieczne papiery, czyli np. bony skarbowe, czy lokaty bankowe. Obracają pieniędzmi udziałowców w funduszach gotówkowych i rynku pieniężnego.

Podstawowy wyróżnik funduszy gotówkowych to dłuższy termin zapadalności, inaczej mówiąc - wykupu akcji przez emitenta.

W funduszach rynku pieniężnego znajdują się papiery o najkrótszym terminie zapadalności. Im krótszy termin, tym większe ryzyko, ale i szansa większego zarobku.

Jednak, z powodu inwestowania w bezpieczne papiery, w obydwu przypadkach ryzyko utraty kapitału jest minimalne.

Charakterystyczną formą bezpiecznego inwestowania są fundusze dłużne (obligacji), skupujące np.: obligacje skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw. Gwarantują zysk jeśli w międzyczasie nie nastąpi drastyczny wzrost stóp procentowych.

To przyjazna oferta dla osób szukających korzystniejszych rozwiązań niż lokaty bankowe, ale nie lubiących ryzykownych gier – wolą mniej zarobić, by na pewno nie stracić zainwestowanych pieniędzy.

Dla gotowych do zaryzykowania swoim kapitale, by osiągnąć w wyższe zyski są

Fundusze agresywne

Inwestują głównie w akcje, prawa do nich, czy kwity depozytowe. Główne ryzyko polega na przywiązaniu wartości tych papierów do aktualnych kursów giełdowych. Kiedy na giełdzie indeksy pójdą w górę, zyski mogą być ponadprzeciętne. Jednak, kiedy indeksy spadną, straty też moga być nieprzeciętne.

Takie fundusze są więc atrakcyjne dla ludzi obdarzonych żyłką hazardu, ale równocześnie cierpliwością. Ryzykanctwo pozwala ekstra zarabiać, a opanowanie nerwów doczekać się za kilka- kilkanaście lat odrobienia dzisiejszych strat.

Jak zazwyczaj w życiu, również w inwestowaniu w fundusze, możemy zdecydować się na rozwiązanie pośrednie.

Fundusze mieszane

Przybierają trzy podstawowe formy:

 • fundusze zrównoważone – inwestują około połowy pieniędzy w akcje, a resztę w papiery dłużne (obligacje). Zysk i ryzyko są większe jeśli większy jest udział akcji w portfelu takiego funduszu:

 • fundusze stabilnego wzrostu – inwestują do 40 proc. w akcje, a większość w papiery dłużne - stopy zwrotu (zysk) niższe niż w zrównoważonych, ale niższe też ryzyko straty;

 • fundusze aktywnej alokacji to coś dla wytrawnych graczy - udział akcji i obligacji w ich portfelach nie jest określony na stałym poziomie, może oscylować od 0 do 100 proc. w zależności od rozeznania w sytuacji na giełdzie.

Fundusze bez ochrony kapitału

Oczywiście dają możliwość wyższych zysków, ale także całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy. To zdecydowana większość oferowanych w Polsce funduszy.

Fundusze z gwarancją ochrony kapitału

Ochrona taka może być pełna, lub częściowa:

 • fundusze z pełną ochroną kapitału - gwarantują wypłatę co najmniej takiej samej kwoty, jak zainwestowana na początku (bez opłaty manipulacyjnej);

 • fundusze z częściową ochroną kapitału - zapewniają ochronę kapitału na poziomie niższym niż 100 procent, ale jasno określonym, np. 60, albo 90 proc.

Fundusze można podzielić nie tylko pod kątem strategii inwestowania i bezpieczeństwa zaangażowanych pieniędzy.

Otwarty, czy zamknięty?

O zróżnicowaniu na otwarte, lub zamknięte fundusze inwestycyjne decyduje przede wszystkim dostępność funduszu:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) - najbardziej popularne, dostępne dla nieograniczonej liczby inwestorów, mogą sprzedawać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika - ich jednostki uczestnictwa są wyceniane każdego dnia roboczego, tak jak aktywa, w które inwestują;

 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) – ograniczają warunki, na jakich inwestor może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa, lub termin takiego odkupienia (to rozwiązanie stosowane np. w pracowniczych programach emerytalnych);

 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) – z ograniczonym dostępem dla inwestorów i limitowanymi możliwościami opuszczenia ich - inwestorzy mogą przystąpić do takiego funduszu tylko w czasie subskrypcji, lub poprzez zakup certyfikatów na rynku wtórnym (na giełdzie).

Fundusze zróżnicowane geograficznie:

 • fundusze rynku krajowego – to przytłaczająca większość funduszy działających w Polsce, inwestujących wyłącznie polskie złotówki w krajowe akcje, obligacje i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa;

 • fundusze globalne - inwestują zarówno w Polsce jak i za granicą, m.in. fundusze nieruchomości, które inwestują i na rynku krajowym, i na unijnym;

 • fundusze międzynarodowe - inwestują tylko poza krajem, w którym są zarejestrowane.

I wreszcie fundusze etyczne,

które finansują wytwarzanie dóbr dla rozwoju człowieka i całych społeczności, natomiast nie inwestują pieniędzy np. w produkcję broni, narkotyków, alkoholu, papierosów, pornografię, czy niszczenie środowiska naturalnego, w Polsce dostępne w ofercie TFI SKOK i placówkach Kas Stefczyka. Mogą to być fundusze inwestujące w badania biotechnologiczne, czy odnawialne źródła energii.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: SKOK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.