Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Etyczne fundusze inwestycyjne

ETYCZNEFUNDUSZECznF

Fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego inwestowania, tj. lokowania środków pieniężnych uczestników funduszu w np. papiery wartościowe, nieruchomości czy waluty. Jednym z ich typów są tzw. etyczne fundusze inwestycyjne. Co je odróżnia od pozostałych funduszy?

Koncepcja Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie (IOS) stosowana jest już od kilkudziesięciu lat. Zgodnie z nią, decyzje inwestycyjne winny być podejmowane nie tylko mając na uwadze założenia maksymalizacji zysku, ale także z uwzględnieniem wpływu, jaki dana inwestycja wywiera na otoczenie. Troska ta dotyczy przy tym kwestii ochrony środowiska, etyki funkcjonowania, zrównoważenia, czy realizacji projektów społecznych.

Odpowiedzialne inwestowanie

W tym kontekście inwestor odpowiedzialny społecznie nie będzie inwestował w projekty lub przedsiębiorstwa, które mogą budzić wątpliwości względem etyki, czyli działających np. w branży alkoholowej, w przemyśle zbrojeniowym i tytoniowym, czy hazardzie oraz produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych. Przeciwstawnie inwestor ten będzie z kolei zainteresowany nabywaniem akcji firm dbających o środowisko naturalne, czy respektujących prawa pracowników, słowem przedsiębiorstwa, które w swoim działaniu uwzględniają nie tylko uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze, ale także społeczne i etyczne.

Etyczny fundusz

Co ważne, inwestorem odpowiedzialnym społecznie może zostać każdy z nas. Możliwość taką dają nam bowiem etyczne fundusze inwestycyjne, które lokując środki pieniężne ich uczestników, dążą nie tylko do maksymalizacji osiąganego przez fundusz zysku, ale uwzględniają także założenia Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie.

Fundusze, w przypadku których mamy pewność, że stosują one zasady IOS dostępne są także w Polsce. Oferuje je Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TFI SKOK S.A.) dając nam możliwość zainwestowania w dwa kwalifikowane jako fundusze etyczne subfundusze, tj. SKOK ETYCZNY 1 oraz SKOK ETYCZNY 2.

Etyczne inwestowanie nie stoi w sprzeczności z zasadami ekonomii, więc nie istnieją powody, by lokując swoje pieniądze nie inwestować w sposób moralny.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.