Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Odstąpienie od kredytu

umow22

Zygmunt R. zawarł umowę kredytową z bankiem na kwotę 10 tys. zł z okresem spłaty 36 miesięcy. Sprzedawca zapewniał, że kredyt jest na preferencyjnych warunkach raty 0% i stanowi niebywale korzystną ofertę. Klient kupił meble w systemie ratalnym. Po kilku dniach Pan Zygmunt stwierdził, iż towar nie spełnia jego oczekiwań, wobec czego postanowił go zwrócić. Dodatkowo klient szczegółowo zapoznał się z warunkami umowy kredytowej. Po uwzględnieniu wszystkich kosztów okazało się, że kredyt jest dość drogi. Poza prowizją za przyznanie kredytu, doliczono opłaty za rozpatrzenie wniosku, a także ubezpieczenie.

Dokonując zakupu towaru finansowanego kredytem, klient podpisał dwie umowy. Umowę sprzedaży towaru zawartą z firmą, w której kupił meble, oraz umowę kredytu zawartą między nim a bankiem. Każda z tych umów stanowi odrębny stosunek prawny. Wyjaśniono klientowi, iż niezwłocznie musi odstąpić od zawartych umów. W myśl zapisów ustawy o kredycie konsumenckim można odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. W przypadku gdyby umowa nie zawierała informacji o takim uprawnieniu, termin 14 dni rozpoczyna się od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia.

Kredytobiorca  może odstąpić jednak nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Pan Zygmunt musi złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Kredytodawca powinien przy zawieraniu umowy wręczyć konsumentowi wzór pisma o odstąpieniu. W oświadczeniu takim powinny znaleźć się dane kredytodawcy oraz dane kredytobiorcy (imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania bądź siedziba). Klient musi doręczyć pismo o odstąpieniu na adres podany przez kredytodawcę. Najlepiej jest wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (mamy wówczas potwierdzenie nadania i jego datę). Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty przelewu, a kredytodawca (np. bank) powinien zwrócić klientowi poniesione przez niego koszty kredytu. Rezygnacja z kredytu na zakup towarów i usług oznacza oczywiście konieczność rozliczenia się konsumenta ze sprzedawcą, np. zwrot towaru do sklepu. Odstąpienie od umowy kredytu to nic innego, jak rezygnacja z usług kredytodawcy (np. banku). Po podpisaniu umowy jest jeszcze szansa na ponowne przemyślenie tej decyzji i jej ewentualną zmianę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.