Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dane o dłużnikach również w BIG

COTOBIGCznF

BIG to skrót od biura informacji gospodarczej i jest często przez konsumentów kojarzony z BIK, czyli Biurem Informacji Kredytowej. Choć ich cel działalności jest zbieżny, czyli potwierdzenie wiarygodności finansowej klientów i kontrahentów, są między nimi różnice. O istnieniu biur informacji gospodarczej miał okazję dowiedzieć się pan Zbigniew, który chcąc zaciągnąć kredyt dostał negatywną decyzję z powodu niespłaconego zadłużenia widniejącego w biurze informacji gospodarczej. Pan Zbigniew nie pamięta żeby zalegał z jakimiś płatnościami, miał kiedyś kredyty ale wszystkie były należycie spłacane. Chciałby dowiedzieć się z jakiego tytułu widnieje w BIG, ale nie wie jak to może sprawdzić.

W Polsce działają 3 biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Ich działalność regulowana jest ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Powodem trafienia do któregokolwiek rejestru może być zadłużenie wobec firmy telekomunikacyjnej, multimedialnej, banku, SKOK-u, sektora budżetowego, czy z tytułu innych niespłaconych wierzytelności, w tym alimentów. Poza tym w przypadku konsumentów (wpisanym dłużnikiem może być również przedsiębiorca) muszą być spełnione następujące warunki: zobowiązanie musi być na kwotę minimum 200 zł i od terminu zapłaty minęło przynajmniej 60 dni. Natomiast zaległe płatności, które zostały potwierdzone przez sąd tytułem wykonawczym nie są obwarowane wysokością długu i okresem zaległości. Wierzyciel przed dokonaniem wpisu dłużnika do biura informacji gospodarczej musi go o zamiarze takiego wpisu wcześniej poinformować, a jeśli dług został spłacony należy dane usunąć w ciągu 14 dni. To, że dłużnik widnieje w danym biurze informacji, nie znaczy, że jest również w innych biurach. Wierzyciel może przekazywać dane do wszystkich biur, lub tylko do jednego. Biura informacji gospodarczej działają niezależnie od siebie.

Pan Zbigniew, tak jak każdy konsument, może uzyskać w BIG informację na swój temat. Dostęp do danych jest bezpłatny, jeśli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Jest również możliwość sprawdzania siebie częściej, jednak jest już to odpłatne zgodnie z cennikiem danego biura. Metod uzyskania informacji jest kilka w zależności od biura: można je zdobyć osobiście, listownie i przez Internet. Każda informacja o zadłużeniu składa się z trzech danych: o wierzycielu, który przekazuje dane, o dłużniku oraz o zaległym zobowiązaniu. Biura dysponują również informacjami, czy ktoś próbował posłużyć się skradzionym, lub podrobionym na nasze nazwisko dokumentem oraz, oprócz danych o niesolidnych dłużnikach, również informacjami pozytywnymi dotyczącymi terminowo regulowanych zobowiązań. Możliwe jest również złożenie reklamacji i usunięcie danych z rejestru jeśli konsument wykaże, że informacje na jego temat są nieaktualne, czy nieprawdziwe, lub przechowywane niezgodnie z ustawą. Zmiany danych na zgodne ze stanem faktycznym można żądać również od wierzyciela.

Na sam koniec warto wspomnieć, że przedawnienie długu nie powoduje, że dane o przeterminowanym zobowiązaniu nie powinno być ujawnione w biurze informacji gospodarczej. Powyższe dane mogą być przetwarzane przez BIG i aby zostały usunięte trzeba po prostu spłacić wierzytelność.

Magdalena Głowacka

(Fot. freeimages.com)

Źródło:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81, poz. 530).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.