Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Czy dług przepada jeśli wierzyciel zakończył działalność gospodarczą?

Natalia

Witam! Mam pytanie: Czy jak firma, w której mam zadłużenie, już nie istnieje od ponad roku, to czy ten dług przepada, czy też nie? I jeszcze jedno pytanie: Czy komornikowi należy się 15%, jak firmy zawiesiły dług?

Odpowiedź eksperta:

Okoliczność, iż firma nie funkcjonuje, nie przesądza o tym, że dług przestał istnieć. Z informacji podanej przez Panią nie wynika jaka była forma prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka, spółdzielnia itp.). W przypadku osoby fizycznej, pomimo wyrejestrowania działalności gospodarczej, ma ona prawo żądać zwrotu wierzytelności. Co do pozostałych podmiotów ważne jest to, czy firma została po prostu zlikwidowana – w takim przypadku powoływany jest likwidator (osoba powołana do likwidowania przedsiębiorstwa, spółki itp.), czy firma ogłosiła upadłość – wtedy wyznaczany jest syndyk masy upadłościowej. Likwidator i syndyk posiadają legitymację do dochodzenia roszczeń należnych podmiotom, które reprezentują w postępowaniu likwidacyjnym czy upadłościowym i mają prawo do dochodzenia zwrotu wierzytelności od dłużników. Może również zdarzyć się sytuacja, że nastąpi cesja długu na rzecz innego wierzyciela np. firmę windykacyjną, co oznacza że inna osoba jest uprawniona do żądania wykonania zobowiązania. Tak więc nie jest wykluczone, że w każdym momencie może odezwać się wierzyciel i zażądać spłaty długu. Odpowiadając na pytanie dotyczące opłat komorniczych, rozumiem, że pisząc „firmy zawiesiły dług” ma Pani na myśli odstąpienie przez nie od egzekucji komorniczej. Opłaty egzekucyjne należą się komornikowi jeśli wyegzekwował od dłużnika świadczenie i zależą od sposobu egzekucji: - w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - co do zasady 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia; nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż 30-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego - 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia; nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 10-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast jeśli wierzyciel umorzył postępowanie egzekucyjne komornikowi należy się opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 10-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wymienione wyżej koszty nie są jedynymi kosztami należnymi komornikowi. Na koszty postępowania egzekucyjnego składają się również opłaty i wydatki poniesione przez komornika np. wydatki gotówkowe i koszty zastępstwa w egzekucji.   W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady oferowanej przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Lista biur ODFiK znajduje się na stronie www.skef.pl w zakładce Pogotowie dla zadłużonych.

Powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.