Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Zmiany nowej Rekomendacji S

KNFzmrekomendSCznF

Po kilku miesiącach konsultacji, Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła w drugiej połowie czerwca nową wersję Rekomendacji S, czyli uaktualniła zbiór dobrych praktyk w zakresie udzielania zobowiązań hipotecznych. Jakie postanowienia wprowadza zmieniona Rekomendacja?

Najważniejsze zmiany nowej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczą tak zwanego wskaźnika LtV, czyli z angielskiego Loan to Value. LtV jest wyrażonym w procentach współczynnikiem wysokości udzielanego zobowiązania  w stosunku do wartości zabezpieczenia, którym w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych jest oczywiście nieruchomość. LtV jest więc niejako odzwierciedleniem wysokości wkładu własnego. Jest to o tyle istotne w kontekście nowych postanowień Rekomendacji, ponieważ KNF dąży do eliminacji kredytów hipotecznych, których wskaźnik LtV jest wyższy, lub równy 100%, czyli których wysokość jest równa, lub wyższa od wartości kredytowanej nieruchomości. W związku z tym Komisja ustaliła czteroetapowy harmonogram stopniowo zaostrzający regulacje dotyczące LtV:

      - do 31 grudnia 2014 r. wartość LtV nie powinna przekraczać 95%,

- od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. – wartość LtV nie powinna przekraczać  90%,

      - od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. - wartość LtV nie powinna przekraczać  85%, możliwe LtV na poziomie 90%, o ile ubezpieczona, lub zabezpieczona w innej formie zostanie nadwyżka powyżej 85%,

- po 01 stycznia 2017 r. - wartość LtV nie powinna przekraczać  80%, możliwe LtV na poziomie do 90%, o ile ubezpieczona, lub zabezpieczona w innej formie zostanie nadwyżka powyżej 80%.

Wyliczenie zdolności

Poza obostrzeniami dotyczącymi minimalnej wartości wkładu własnego – maksymalnego wskaźnika LtV, KNF zdecydowała także, że kredyty hipoteczne mogą być zaciągane na maksymalnie 35 lat. Jednak jeśli wybrany okres spłaty przewyższał będzie 30 lat, to do wyliczeń zdolności kredytowej i tak przyjmowany będzie maksymalnie trzydziestoletni okres spłaty.

Kolejna ze zmian dotyczy tzw. wskaźnika DtI, czyli współczynnika zobowiązań do dochodów netto kredytobiorcy, jednak tu KNF okazała się dużo mniej rygorystyczna. KNF przyjęła bowiem, że maksymalny poziom DtI będzie mógł być ustalany przez zarząd, a następnie akceptowany przez radę nadzorczą banków. Banki mają zwrócić jednak szczególną uwagę na klientów, których DtI jest większe od 40% dla dochodów mniejszych od średniej w regionie, lub 50% w pozostałych przypadkach.

O ile nie wskazano inaczej, KNF oczekuje, że nowe rekomendacje wyprowadzone zostaną do 1 stycznia 2014 r..

(Fot. Btnmdt/wikipedia.org)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.