Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Wady i zalety faktoringu

FAKTORINGCznF

Pod obco brzmiącym pojęciem faktoring kryje się jedno z narzędzi finansowych, które mimo, że nie zyskało dotychczas dużej popularności w Polsce, to dostępne jest także na naszym rynku. Czym jest faktoring oraz jakich korzyści przysparza jego wykorzystanie?

Założeniem factoringu jest sprzedaż wierzytelności handlowych przedsiębiorstwa przed upływem terminu ich płatności. Co do zasady więc, w faktoringu uczestniczą trzy podmioty, czyli: faktorant – przedsiębiorstwo dystrybuujące produkty lub usługi, faktor – wyspecjalizowana instytucja nabywająca prawa do wierzytelności (pośrednik), dłużnik – odbiorca produktów lub usług faktoranta, który zobowiązany jest do uiszczenia określonej płatności na jego rzecz.

Najprościej jest jednak założenie faktoringu przedstawić na przykładzie: firma A sprzedaję firmie C produkty o wartości X, na którą wystawia fakturę z terminem płatności np. 90 dni; firma A przekazuje jednak wierzytelność w ramach cesji firmie B, która przekazuje firmie A np. w terminie 7 dni należność z faktury pomniejszoną o swoją prowizję, a następnie sama zajmuje się odzyskaniem środków wskazanych na fakturze.

Zalety faktoringu

Największą zaletą faktoringu z punktu widzenia faktoranta jest właściwie natychmiastowe otrzymanie środków wskazanych na fakturze. To o tyle korzystne, ponieważ przedsiębiorca może dysponować pieniędzmi wcześniej, czyli wpływa to na zwiększenie wskaźnika płynności finansowej przedsiębiorstwa. Faktoring nie wymaga jednocześnie np. zabezpieczenia na nieruchomości, więc ta może posłużyć jako środek pozwalający na otrzymanie kredytu inwestycyjnego na rozwój firmy.

Wady faktoringu

Możliwość wcześniejszego dysponowania środkami z nieprzeterminowanych faktur niestety kosztuje. Są to przy tym koszty niemałe, ponieważ sięgają nawet kilku procent wartości składającej się na wykupioną wierzytelność. Dodatkowym minusem jest tu także to, że to faktor kontaktuje się z klientami przedsiębiorcy w sprawie nieuregulowanych jeszcze płatności – może to niekorzystnie wpłynąć na relację wiążące przedsiębiorcę z jego odbiorcą.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.