Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Uważaj na chwilówki do domu

OSTROZNIEZCHWILOWKACznf

Firmy, które kuszą szybkimi i niewielkimi pożyczkami, zwanymi chwilówkami, nie są objęte tak ścisłym nadzorem państwowym, jak SKOK-i i banki. Stąd nie muszą żądać od pożyczkobiorcy wypełniania wielu formalności. Z drugiej strony mają też większą dowolność w proponowanych przez nich umowach, które mogą być zdecydowanie mniej korzystne dla klientów.

Dlatego klientami takich firm są najczęściej ludzie, którzy nie posiadają zdolności kredytowej w innych instytucjach finansowych. Ponadto chwilówkowe oferty mogą być atrakcyjne dla osób starszych i schorowanych, które mają problemy z wychodzeniem z domu. Dlatego, że firmy parabankowe wprowadziły chwilówki z dostarczeniem do domu. Proponują także uzyskiwanie pożyczek przez Internet, w tym ekspresowe przelewy na konto pożyczkobiorcy. Chwilówkę można również zamówić telefonicznie, bądź sms-em.

Federacja Konsumentów ostrzega!

Przeprowadzone przez  Federację Konsumentów badanie wykazało, że oferowane konsumentom umowy i inne dokumenty zawierają wiele uchybień, a zawarcie umowy pożyczki wiąże się dla konsumenta z realnymi niebezpieczeństwami. Zastrzeżenia dotyczą niezgodności postanowień wzorców z przepisami prawa, czy możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd poprzez błędne wskazywanie informacji, lub jej brak.

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą niezgodności badanych wzorców z ustawą o kredycie konsumenckim. Brak prawidłowej informacji o kosztach pożyczki, RRSO, całkowitym koszcie kredytu, zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i w umowie, uniemożliwiają konsumentowi podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy. Jeżeli dodamy do tych wszystkich zastrzeżeń skomplikowaną procedurę zawierania umów pożyczek - chwilówek, obszerność dokumentów (nawet do około 50 stron), z którymi musi się konsument zapoznać przed zawarciem umowy, nieprecyzyjne terminy i definicje we wzorcach, czasem sprzeczne informacje wynikające z różnych dokumentów oraz nieprzejrzystość wzorców może okazać się, że konsument nie zrozumie ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu uprawnień. Wielu przedsiębiorców nie przekazuje konsumentowi formularza informacyjnego przed zawarciem umowy, choć w ocenie Federacji Konsumentów, przy zawieraniu umowy pożyczki przez Internet jest to możliwe i konsument zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim powinien taki formularz otrzymać. W kilku badanych wzorcach znalazły się nieprawidłowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy, czy wcześniejszej spłaty pożyczki.

W badanych wzorcach znajduje się również wiele niedozwolonych postanowień umownych, które albo już są w rejestrze postanowień abuzywnych (klauzul niedozwolonych), albo mogą być za takie uznane. W tym zakresie najbardziej dotkliwe dla konsumenta są postanowienia dotyczące opłat windykacyjnych i upominawczych. W dalszym ciągu pożyczkodawcy zawyżają koszt czynności związanych z wezwaniem konsumenta do spłaty zadłużenia w stosunku do rzeczywiście poniesionych nakładów i kosztów. Nie jest zasadne, aby opłata za takie samo wezwanie do zapłaty kosztowała inaczej w 7, 15 czy 30 dniu opóźnienia zapłaty, sięgając od 15 zł aż do 150 zł za wezwanie pisemne.

Niezmiernie ważna dla konsumenta jest informacja o wynikach badania w zakresie kosztów umowy. W badanych wzorcach koszty związane z zawarciem umowy pożyczki można zasadniczo podzielić na trzy grupy: koszty związane z udzieleniem pożyczki, koszty wynikające z prolongowania spłaty oraz koszty związane z opóźnieniem w spłacie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki. Analiza kosztów związanych z udzieleniem pożyczki w wysokości 1.000 zł na 30 dni, kosztów związanych z trzykrotnym przedłużeniem terminu spłaty takiej pożyczki o 30 dni oraz kosztów wynikających z opóźnienia w spłacie tej pożyczki o 31 dni prowadzi do wniosku, że pożyczki krótkoterminowe tzw. chwilówki są bardzo drogim produktem. Co ciekawe, zarówno odsetki nominalne, o ile są naliczane, oraz odsetki karne stanowią marginalną cześć kosztów pożyczki.

Podstawowym natomiast wynagrodzeniem pożyczkodawców z tytułu zawartej umowy pożyczki jest  prowizja za jej udzielenie, sięgająca nawet  40% kwoty udzielonej pożyczki. Średnia wartość prowizji to 258,86 zł, czyli około 26%. Bardzo kosztowne dla konsumenta jest również przedłużanie terminu spłaty.

Bardzo wysokie okazały się koszty, jakie musi ponieść konsument w związku z opóźnieniem w spłacie pożyczki o 31 dni. Koszt czynności windykacyjnych i upominawczych, odsetek karnych oraz w przypadku dwóch wzorców koszt ubezpieczenia może sięgać nawet 48% kwoty kredytu. Średnia wartość kosztu związanego z opóźnieniem o 31 dni spłaty pożyczki 1.000 zł wynosi – 186,27 zł.

We wnioskach z chwilówkowego raportu Federacji Konsumentów znalazło się też ostrzeżenie przed „uzależnieniem” od ciągu umów pożyczek zawieranych w ramach umów ramowych, czy magią „gratisów” i produktów za „0%”, które niespłacone w terminie mogą kosztować bardzo dużo. Zdaniem Federacji, jest to produkt, z którego może korzystać jedynie taki konsument, który ma na tyle stałe dochody, by spłacić ją w terminie bez konieczności prolongowania. Niestety, w głównej mierze klientami firm pożyczkowych są osoby, które nie mają zdolności kredytowej, a chwilówkę często przeznaczają na spłatę rat z innych umów kredytowych, lub na podstawowe potrzeby życiowe – rachunki za prąd, gaz, czynsz, leki. W ten sposób zaciskają sobie pętle niespłacalnego zadłużenia.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.