Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Uwaga na firmy pożyczkowe

UOKIKFIRMYPOZYCZKOWECznF

Kwota pożyczki 1000 zł, koszt ubezpieczenia 1622 zł, opłata przygotowawcza 250 zł i odsetki - tyle do zapłaty miał jeden z klientów Profi Credit Polska. Na tę firmę pożyczkową wpływa wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zawiadomił więc prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego. Szczególne wątpliwości wzbudziła opłata za ubezpieczenie - wyższa niż sama pożyczka. Ponadto firma udzielała pożyczek klientom nawet, gdy o nie nie prosili. Za każdym razem pobierała wysoką składkę ubezpieczenia.

UOKiK prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie ubezpieczycieli, którzy wyliczali tak wysokie składki: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU. Profi Credit Polska doliczał do pożyczki ubezpieczenie na wypadek śmierci, które przekraczało wartość pożyczonych pieniędzy. Np. pożyczka - 1500 zł, ubezpieczenie - 2429 zł. Znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy. Co więcej, wraz ze spłatą długu, mogła maleć suma ubezpieczenia. Ponadto, w umowie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym Profi Credit Polska wypłacał konsumentom kolejne pożyczki, mimo że nie wnioskowali o nie, i naliczał od nich ponownie opłatę za ubezpieczenie na życie. Nie badał, czy są w stanie spłacać raty.

"Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje" – wyjaśnił w komunikacie UOKiK jego prezes, Marek Niechciał.

W wyniku postępowania przeciwko Profi Credit Polska, UOKiK sformułował cztery główne zarzuty w sprawie praktyk tej firmy:

  • zbyt wysokie opłaty za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje;

  • wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty;

  • żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat;

  • opłaty windykacyjne bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

O działaniach Profi Credit Polska i związanych z tą firmą pożyczkową ubezpieczycieli UOKiK zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Ponadto, w postępowaniu wyjaśniającym, Urząd analizuje wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. W przeszłości UOKiK wydawał już decyzje dotyczące Profi Credit - w 2008 r., 2013 r., 2013 r. i 2015 r. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje pytanie w sprawie Profi Credit Polska, które skierował Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. Dotyczy ono kredytu konsumenckiego i weksla.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.