Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

UOKiK: Strona www nie jest trwałym nośnikiem

UOKIKTRWALYNOSNIKCznF

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie umowy kredytu konsumenckiego zawartej przez Internet. Stanowisko UOKiK dotyczy interpretacji pojęcia "trwałego nośnika".

Istotny pogląd prezesa Urzędu przedstawiono na potrzeby procesu sądowego, w którym konsument wskazał, że firma pożyczkowa nie przekazała mu informacji m.in. o całkowitej kwocie kredytu, opłatach i prowizjach na trwałym nośniku. UOKiK uznał, że w tej sprawie pożyczkodawca nie wywiązał się z obowiązku przekazywania konsumentowi informacji na papierze ani na innym trwałym nośniku.

Przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje wymagane przepisami za pomocą konta użytkownika umieszczonego na stronie internetowej. W ocenie prezesa Urzędu, funkcjonalność konta użytkownika na stronie internetowej w tej sprawie oraz sama strona internetowa nie mogą zostać uznane za trwały nośnik. Przedsiębiorca może bowiem zmieniać treść strony internetowej i konta użytkownika już po zawarciu umowy. Nie ma też gwarancji, że umieszczone tam informacje będą w ogóle dostępne w przyszłości.

Tymczasem, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, każdy kredytodawca ma obowiązek udostępnić kredytobiorcy rzetelne, prawdziwe i pełne informacje takie, jak o całkowitej kwocie do zapłaty, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) i terminach spłaty. Według UOKiK, pożyczkodawca powinien przekazywać je konsumentom na papierze lub innym trwałym nośniku. Ponadto, jak zapisano w oficjalnym komunikacie UOKiK, pojęcie trwałego nośnika "powinno być rozumiane w taki sam sposób na gruncie wszystkich przepisów służących ochronie konsumentów".

Trwały nośnik i pogląd istotny

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje, że trwały nośnik to materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą, oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.