Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poręczenie, a roszczenie regresowe

PORECZENIEREGRESCznF

„Dobry zwyczaj - nie poręczaj” - większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę czym jest poręczenie kredytu, czy pożyczki. Często obawiamy się scenariusza, kiedy poręczymy kredyt rodzinie, czy znajomemu, aż w końcu przyjdzie moment, w którym my musimy spłacać zobowiązanie. Ostatecznie okazuje się, że kredytobiorca, który obiecywał nam systematycznie spłacać raty kredytowe zaprzestał je regulować. Najczęściej bywa tak, gdyż dłużnik traci płynność finansową na wskutek utraty pracy, choroby czy zmiany sytuacji rodzinnej. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy istnieje szansa dla poręczyciela na odzyskanie pieniędzy?

Pan Tomasz w przeszłości poręczył koleżance z pracy kredyt gotówkowy. Znajoma obiecywała, że na pewno będzie spłacała sumiennie i nie ma się czego obawiać. Po kilku latach wierzyciel wezwał Pana Tomasza do spłaty zadłużenia. Okazało się, że jego dawna znajoma przestała spłacać raty kredytowe. Niestety, ale trzeba było uiścić zobowiązanie, gdyż jako poręczyciel Pan Tomasz był solidarnie odpowiedzialny za spłatę kredytu. 

Czy teraz, kiedy Pan Tomasz wywiązał się już ze spłaty całego długu, może w jakiś sposób odzyskać swoje pieniądze?

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 k.c.). Pan Tomasz poręczając kredyt, zobowiązał się spłacić cudzy dług, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednak przed podjęciem decyzji o poręczeniu do końca nie zdawał sobie sprawy, jakimi problemami zostanie obarczony w sytuacji, gdy znajoma nie będzie spłacała kredytu. Najwyraźniej w ogóle nie zakładał takiej możliwości. W przypadku zabezpieczenia pożyczki/kredytu poręczeniem jednej osoby, bądź poręczeniem kilku osób (poręczycieli) instytucja finansowa chce jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze, bez konieczności wszczynania windykacji i egzekucji. Dlatego wzywa do zapłaty poręczyciela licząc na to, że zapłaci dług. Pamiętajmy, że istnieje możliwość odzyskania pieniędzy jeśli spłacimy dług, który zaciągnął ktoś inny. Mamy tu do czynienia z roszczeniem regresowym. Pan Tomasz powinien w pierwszej kolejności wysłać wezwanie do zapłaty i skierować je do dłużniczki, najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Jeśli w określonym terminie np.: 14 dni nie otrzyma zwrotu pieniędzy, wówczas będzie mógł wnieść do sądu pozew o zapłatę. Bardzo ważną sprawą jest, aby poręczyciel niezwłocznie zawiadomił dłużnika o tym, że dokonał spłaty kredytu. Jeśliby tego nie uczynił, a dłużnik dokonał spłaty długu w instytucji finansowej, to nie mógłby żądać od niego zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik spłacając dług wiedział o tym, że wcześniej zrobił to poręczyciel (art. 356 § 2 k.c.). Jeśli w dalszym ciągu znajoma Pana Tomasza nie wywiąże się ze spłaty, sprawą egzekucji należności zajmie się komornik. Kierując sprawę do Sądu poręczyciel musi mieć świadomość, że wiąże się to dla niego z kosztami, gdyż występując z powództwa cywilnego na drogę sądową musi opłacić koszty prowadzenia postępowania sądowego. Wysokość kosztów zależy od kwoty długu. Poza zwrotem należności, którą poręczyciel zapłacił za dłużnika, można doliczyć także odsetki, koszty procesu, koszty korespondencji. Powinno się wskazać wartość przedmiotu sporu i załączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia. 

Pamiętajmy, roszczenie regresowe poręczyciela w stosunku do dłużnika reguluje kodeks cywilny. Na mocy art. 118. k.c „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata”.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia regresowego należy liczyć od dnia spełnienia świadczenia przez dłużnika. W przypadku poręczyciela od dnia uregulowania długu za kredytobiorcę.

Iwona Karmasz 

(Fot. freeimages.com)

 

Źródła:

Podstawa prawna art. 117 -125 k.c. 356 § 2, art. 376, 378, 380, 383, art. 441 § 1, art. 518, art. 519 § 1 pkt 1, art. 798 § 2 i 3, art. 828, 866, 876-887 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-cywilne/przedawnienie-zobowiazania-wzgledem-poreczyciela.html

http://pieniadzeiprawo.pl/poreczenie-za-splate-kredytu-lub-pozyczki/

„Życie w kredycie , Przewodnik nie tylko dla zadłużonych”, (M. Głowacka, I. Karmasz, 

K. Kołodziejczyk, S. Koszyk, M. Marchalewska, W. Szkiela), Warszawa 2012.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.