Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Poprawiamy scoring w BIK

POPRAWASCORINGCznF

Pan Karol, który chce otrzymać kredyt twierdzi, że z powodu niskiego scoringu w Biurze Informacji Kredytowej nie może uzyskać w instytucjach finansowych kredytu. Pan Karol spłaca obecnie terminowo kredyt gotówkowy i kartę kredytową oraz jest poręczycielem kredytu, również spłacanego należycie. Jednak nie ukrywa, że w przeszłości miał opóźnienia w spłacie innych zobowiązań i przypuszcza, że to jest przyczyną niskiej oceny punktowej.

Na początek wyjaśnijmy, czym jest scoring Biura Informacji Kredytowej. Otóż jest to metoda polegająca na punktowej ocenie ryzyka kredytowego. Ma ona na celu określenie czy dany klient jest wiarygodny kredytowo, a jego oceny dokonuje się na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty.

Szansę na wyższą ocenę punktową ma ten klient, którego profil jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości. Im bardziej profil jest podobny, tym wyższy scoring można uzyskać, a to oznacza, że jest większe prawdopodobieństwo, że klient będzie spłacał terminowo swoje kredyty.

Ocena punktowa zależy również od obecnej, lub występującej w przeszłości sytuacji kredytowej klienta. Mają na nią wpływ np.: opóźnienia w spłacie rat kredytowych; długość tych opóźnień; ilość kredytów mających opóźnienia w spłacie; kwota zaległych spłat; czas, który upłynął od ostatniego opóźnienia w spłacie; przekroczenie limitu kredytowego. Wyli­cza­nie oceny punk­to­wej zależy od wielu czynników a służy temu specjalna formu­ła mate­ma­tycz­na. Ocena punktowa BIK może wynosić od 192 do 631 punktów, dodatkowo jest ona prezentowana w postaci gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek).

Żeby móc udzielić panu Karolowi porady przeanalizowano jego „Profil Kredytowy Plus”, zawierający pełną historię kredytową klienta. Widoczne były w nim obecnie spłacane zobowiązania, jednak wynikało z niego również, że nie zawiera zobowiązań wcześniej spłaconych. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że nieregularnie spłacane kredyty nie stanowią podstawy przetwarzania danych po spłacie zobowiązania przez okres 5 lat, gdyż prawdopodobnie opóźnienia wynosiły mniej niż 60 dni (art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Fakt ten wpływa na pewno korzystniej na scoring klienta.

Z przedstawionej historii kredytowej wynika również, że nie są w niej widoczne kredyty, które były dobrze spłacane, a zakończyły się niedawno. Na podstawie tego można sądzić, że pan Karol przy zawieraniu umowy nie wyraził zgody na przetwarzanie danych po spłacie kredytu. A taką zgodę warto wyrażać ponieważ kredytobiorca w ten sposób buduje swoją pozytywną historię kredytową. Oczywiście trzeba również wywiązywać się z umowy. Pan Karol, pomimo że takiej zgody wcześniej nie wyraził i spłacił już kredyty, może taką ogólną zgodę na przetwarzanie danych udzielić, aby kredyty były widoczne w historii kredytowej. W tym celu powinien zwrócić się do instytucji, w których miał dobrze spłacane zobowiązania i wyrazić wspomnianą zgodę. Może również uczynić to osobiście w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK w Warszawie. Jednak należy mieć na uwadze, że owo wyrażenie zgody nie daje gwarancji podwyższenia oceny punktowej, gdyż zależy ona od wielu czynników, której suma jest wynikiem określonych wyliczeń.

Podsumowując, scoring przyśpiesza podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod oceny ryzyka, i jak pokazuje przykład pana Karola, determinuje decyzję o przyznaniu kredytu przez instytucję finansową.

Magdalena Głowacka

(Fot. Sxc.hu)

Źródło:

  1. www.bik.pl

2. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 r., nr 81, poz. 530)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.