Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Nowe prawa o zadłużonych

NOWEPRZEDAWNIENIEDLUGUCznF

Skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat wprowadza podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kilku ustaw, m.in. Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki temu zadłużeni będą mogli szybciej pozbyć się należności bez ich spłacania. Jednak prócz tej marchewki, rząd przygotował także bat. Ma nim być Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), jako ważne narzędzie wzmacniające egzekucję np. świadczeń alimentacyjnych. Będzie ujawniał informacje o dłużnikach alimentacyjnych.

Nowelizacja, skracająca termin przedawnienia długów została przygotowana przez ministerstwo sprawiedliwości. Nie zmienia jednak trzyletniego okresu dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy. Ministerstwo uzasadniało, że chodziło m.in. o wzmocnienie praw konsumentów. Urzędnicy resortu napisali w uzasadnieniu nowelizacji m.in.: „Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia”.

Resort przypomniał, że w myśl poprzednich przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd rozpoznający sprawę mógł to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykazał się odpowiednią inicjatywą i podniósł taki zarzut. Jeśli tego nie zrobił – a wielu ludzi nie ma świadomości przysługujących im praw – powództwo było automatycznie uwzględniane. Dlatego w nowelizacji przewidziano, że sąd ma zostać zobowiązany do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeżeli - po analizie materiału dowodowego - sędzia stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, powództwo zostanie oddalone i żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna. Jednak w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł - po rozważeniu interesów obu stron - nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia.

Inny projekt zmian legislacyjnych autorstwa resortu sprawiedliwości ma z kolej zdyscyplinować dłużników. To stworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Będzie on zawierał dane m.in. osób, wobec których prowadzone są postępowania upadłościowe czy bezskuteczna egzekucja, ale też dłużników alimentacyjnych. Rejestr - w całości jawny i dostępny w Internecie - ma być źródłem informacji m.in. o podmiotach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Celem nowych przepisów ma być przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

"KRZ stanie się istotnym elementem wzmacniającym egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Będą w nim ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub należności budżetu państwa np. z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a zaległość jest dłuższa niż trzy miesiące" – zaznaczyło w oficjalnym komunikacie ministerstwo sprawiedliwości. Umieszczony w KRZ dłużnik będzie musiał liczyć się z takimi konsekwencjami, jak problemy z zaciągnięciem kredytu i zakupami na raty, czy obniżeniem wiarygodności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada, że dane o dłużnikach alimentacyjnych będą zamieszczane w rejestrze przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, informacje zamieszczał będzie państwowy Fundusz Alimentacyjny. Dane o osobach zalegających z alimentami będą usuwane z KRZ dopiero po siedmiu latach od ukończenia postępowania egzekucyjnego lub spłaty całej należności.

Do rejestru trafią również firmy znajdujące się w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, osoby objęte upadłością konsumencką, dłużnicy z umorzonym postępowaniem egzekucyjnym. Będą w nim także orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ma nastąpić cyfryzacja postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, ale składanie wniosków elektronicznych będzie obowiązkowe tylko dla firm. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.