Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Łatwiejsza droga rozwiązywania sporów finansowych

MEDIACJEFINANSECznF

Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym ma być szybsze i łatwiejsze dzięki wejściu w życie tzw. ustawy o ADR (ADR – europejska dyrektywa o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich). Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy - poufności postępowania oraz bezstronności i niezależności prowadzących je ekspertów.

„Możemy teraz najpierw spróbować doprowadzić do zbliżenia stanowisk stron sporu, wykorzystując techniki mediacyjne. Jeśli to nie przyniesie efektu przedstawimy stronom swoją propozycję rozwiązania sporu, jak w typowej koncyliacji. Wszystko będzie zależało od szczegółów sprawy i preferencji klienta” – wyjaśnił nowe zasady Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego odpowiedzialny za polubowne rozwiązywanie sporów.

Instytucja finansowa musi mediować

Z punktu widzenia klientów firmy rynku finansowego najważniejsze jest to, że jeśli tylko złożą wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania do Rzecznika Finansowego, to instytucja musi do niego przystąpić.

„W praktyce może oczywiście odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. Taka strategia może okazać się ryzykowna, gdyż w takim wypadku nasze postępowanie kończy się wydaniem opinii, która może być niekorzystna dla podmiotu rynku finansowego. Opinia to oficjalny dokument i może być wykorzystany przez strony w postępowaniu sądowym. Zawiera ona ocenę prawną stanu faktycznego i ustaleń poczynionych w trakcie postepowania, wynikających z przedstawionych przez strony dokumentów i wyjaśnień. Brak informacji jednej ze stron stawia ją w gorszej pozycji” – przestrzegł zastępca rzecznika Finansowego.

Nowe obowiązki firm

Co istotne podmioty rynku finansowego, a więc głównie banki, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe itp. będą musiały informować przy zawieraniu umowy swoich klientów o możliwości polubownego rozwiązywania sporów przy Rzeczniku Finansowym. To postępowanie będzie też dotyczyło szeroko pojętych usług finansowych, w rejestrze prowadzonym przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta).

Nowe zasady

Wzmocniono wymagania dotyczące zachowania poufności postępowania. Precyzyjnie określone też, że prowadzący postępowanie mają być bezstronni i niezależni. Oznacza to, że nie reprezentują w postępowaniu po żadnej ze stron, a ich celem jest doprowadzenie do ugody. Taki sposób zakończenia sporu, oznacza konieczność ustępstw obu stron konfliktu. Warto mieć tego świadomość decydując się na ten tryb postępowania przy Rzeczniku Finansowym.

Polubownie w Internecie

Nowością, z której będzie można skorzystać jeszcze w 2017 r. jest możliwość rozwiązywania sporów on-line, za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Będzie to dotyczyło sporów krajowych i transgranicznych wynikających z umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy.  „Każdy przedsiębiorca świadczący usługi w tej formie, będzie musiał na swojej stronie, ofertach i warunkach umów zamieszczać link do tej platformy. To szybka i przyjazna forma postępowania, bo dzięki niej unika się wymiany papierowej korespondencji tradycyjną pocztą” – podkreślił P. Zagaj.

(Fot. freeimages.com)

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.