Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kredyt w koncie

wkoncie

Kredyt w koncie osobistym, kredyt odnawialny bądź linia pożyczkowa występuje w sytuacji, gdy z danego konta wypłaconych zostanie więcej pieniędzy niż zostało wpłacone. Na koncie powstaje wówczas saldo ujemne. Produkt ten działa więc w pewnym sensie jak kredyt, klient dostaje od banku czy SKOK możliwość pobierania i wykorzystywania pieniędzy, których de facto nie posiada. Niedobór środków na rachunku pokrywany jest z kolejnych środków wpływających na konto. Kwota wpłacona pozostaje do dyspozycji, tzn. można ją dowolnie wypłacać w ramach ustalonego limitu.

Powstałe w ten sposób zadłużenie jest przeważnie w części lub w całości oprocentowane, to znaczy: za skorzystanie z niego instytucja finansowa pobiera każdorazowo opłatę w postaci odsetek od kwoty występującego w danym miesiącu zadłużenia. Dla każdego rachunku określana jest maksymalna dopuszczalna kwota zadłużenia, powyżej której klient nie może wypłacać pieniędzy. Wyznaczany jest również nieprzekraczalny termin, po którym dług taki, lub jego część, musi zostać spłacony.

Kredyty odnawialne mają wiele innych zalet, pozytywnie wyróżniających je spośród innych kredytów gotówkowych. Znaczną dogodność stanowi jednorazowe zawieranie umowy kredytowej. W większości przypadków kredytobiorca podpisuje jedną, zazwyczaj roczną umowę z instytucją finansową, która następnie odnawia się co roku na kolejne 12 miesięcy, o ile tylko kredytobiorca dotrzymywał jej warunków w ubiegłym okresie trwania. Przede wszystkim terminowo regulował zobowiązania wynikające z umowy. Wówczas przy odnowieniu umowy instytucja finansowa pobiera jedynie roczną prowizję. Zazwyczaj jest to 1-1,5 proc. przyznanego limitu kredytowego.

Co istotne, oprocentowanie kredytu odnawialnego lub linii pożyczkowej jest naliczane jedynie w odniesieniu do wykorzystanej części przyznanego limitu oraz okresu zadłużenia.

Ważne jest też to, że często jedynym zabezpieczeniem żądanym przez bank czy SKOK jest regularny wpływ na konto stałych dochodów. Zdarza się, że instytucja finansowa oczekuje od posiadacza rachunku podpisania zgody na pobieranie przez nią odsetek oraz prowizji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.