Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kredyt, a intercyza

INTERCEZAKREDYTCznF

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wśród małżonków, czyli podpisanie odpowiedniej intercyzy, nadal nie jest w Polsce szczególnie popularnym rozwiązaniem. Zdecydowanie częściej małżonkowie decydują się na wspólne dysponowanie majątkiem nabytym w trakcie trwania małżeństwa. Przed czym może nas uchronić intercyza?

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje m.in. powstaniem wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Co ważne wspólnota ta nie obejmuje części majątku małżonków, które nabyli oni jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Ich majątek osobisty nie stanowi więc elementu majątku wspólnego, który dotyczy składników nabytych już w trakcie trwania małżeństwa. Analogicznie do tego kredyty zaciągnięte przed zawarciem małżeństwa nie stanowią ustawowo obciążenia obu małżonków, tj. dotyczą wyłącznie małżonka, który owe zobowiązania zaciągnął. Co za tym idzie, ewentualne roszczenia wynikające z kredytu, jak egzekucja zaległych rat, mogą zostać zaspokojone wyłącznie z majątku osobistego małżonka, który podpisał umowę kredytu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Intercyza to z kolei umowa zmieniająca zasady obowiązywania tzw. ustawowego ustroju małżeńskiego. Jej zastosowanie może rozszerzyć, ograniczyć, lub znieść opisaną wyżej wspólnotę majątkową. Jej zniesienie spowoduje wystąpienie rozdzielności majątkowej. W tym przypadku małżonkowie dowolnie dysponują swoimi majątkami, a także mają możliwość zaciągania kredytów, czy pożyczek bez zgody partnera. Co ważne, w takiej sytuacji za zaciągnięte przez siebie zobowiązanie małżonkowie odpowiadają samodzielnie, tj. egzekucja roszczenia nie może zostać dokonana na majątku małżonka, który kredytu nie zaciągnął.

Istnieje jednak odstępstwo od tej zasady, co powiązane jest z terminem, w którym intercyza została podpisana, ponieważ może ona zostać zawarta przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska dotyczy bowiem zobowiązań, które zostały zaciągnięte już po jej sygnowaniu. Jeśli więc małżonkowie pobrali się w lutym, w kwietniu zaciągnęli kredyt, a intercyza została podpisana we wrześniu, to mimo jej obowiązywania od tego momentu nadal będą oni wspólnie odpowiadali za kredyt podpisany w kwietniu, gdy obowiązywała jeszcze wspólnota majątkowa.

(Fot. scx.hu)

Słowa kluczowe: Kredyt bankowy, Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.