Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Już po miesiącu do rejestru dłużników

NOWELIZACJABIGCznF

Nie 60 dni spóźnienia w opłacaniu rachunków, ale tylko 30 wystarczy, by znaleźć się w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (BIG). W listopadzie 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany w zasadach funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej, zajmujących się zbieraniem i udostępnianiem informacji o zalegających z należnościami konsumentach i firmach, wprowadzone zostały w ramach tzw. Pakietu wierzycielskiego.

Nierzetelni płatnicy muszą teraz szybciej reagować na opóźnienia. Dotychczas mieli dwa miesiące, by bez większych konsekwencji móc zalegać z opłatami. Teraz, aby trafić do rejestru dłużników, wystarczy tylko miesiąc. Dłużnicy wpisani do bazy BIG mogą mieć w pierwszym rzędzie poważne kłopoty z uzyskaniem kredytów. Czekają ich również niemiłe niespodzianki przy próbie zawarcia umów z odroczonym terminem płatności, jak abonament na telefon, internet lub telewizję. Prowadzący działalność gospodarczą ryzykują przeszkodami w podpisywaniu umów z kontrahentami, którzy mogą stracić do nich zaufanie po sprawdzeniu rejestru w BIG. Jeżeli jednak wpis okaże się nieprawidłowy, to dłużnik będzie mógł zgłosić sprzeciw zarówno w BIG, jak i u samego wierzyciela.

Ustawa wydłuża też do 60 dni termin ważności upoważnienia konsumenta do sprawdzenia informacji na jego temat. Nowelizacja wprowadza możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą elektroniczną (e-mailem), pod warunkiem że umowa między przedsiębiorstwami przewiduje takie rozwiązanie. Do tej pory ważny był wyłącznie list polecony lub doręczenie do rąk własnych. Dane z wielu BIG-ów można teraz uzyskać na podstawie jednego wniosku, złożonego w BIG InfoMonitor. Poprzednio klienci BIG-ów musieli składać zapytania do każdego z nich osobno.

Nowe przepisy umożliwiły biurom informacji gospodarczej tworzenie modeli oceny wiarygodności płatniczej firm. BIG InfoMonitor pracuje nad takim narzędziem, w którym chce wykorzystać współpracę z Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Znowelizowana ustawa umożliwiła ponadto biurom informacji gospodarczej pobieranie danych z wybranych rejestrów publicznych (PESEL, REGON, CEIDG, KRS, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Rejestru Należności Publicznoprawnych).

Przeciw nieuczciwej konkurencji

Nowe przepisy uniemożliwiają wpisywanie do rejestru długów starszych niż dziesięcioletnie. Dokładniej, biura informacji gospodarczej nie mogą przyjmować i udostępniać informacji gospodarczych o konsumentach, jeżeli od dnia wymagalności roszczenia upłynęło 10 lat. Dodatkowo, w przypadku gdy upłynęło 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia tytułem wykonawczym, biuro nie przyjmuje informacji o zobowiązaniu zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcy.

Na wniosek każdego dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do przekazania do BIG również informacji o uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione. Biuro natomiast zobowiązane jest do zamieszczenia w rejestrze wzmianki o uznawaniu roszczenia za przedawnione. Znaczącą zmianą jest również uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji przekazanie przez wierzyciela do BIG nieprawdziwych danych o zaległości, czyli fałszywej informacji gospodarczej. Zgodnie z przepisami, czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się także BIG, który wbrew obowiązkowi nie usunie lub nie zaktualizuje danych o należności.

Fot. pixabay.com

Słowa kluczowe: zadłużenie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.