Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Jak działają weksel i poręczenie?

WEKSELPORECZENIECznF

Istnieje kilka rodzajów zabezpieczeń kredytów i pożyczek. Może być to hipoteka w przypadku nieruchomości, zastaw dla kredytów samochodowych, czy ubezpieczenie spłaty kredytu dla dowolnego zobowiązania. Jedną ze stosowanych form zabezpieczenia jest weksel, a także poręczenie.

Część zobowiązań kredytowych w ogóle nie zostałaby udzielona, gdyby nie ich zabezpieczenie w postaci weksla. Podobnie sprawa ma się w przypadku poręczeń, które wpływają na podwyższenie bezpieczeństwa spłaty kredytu. Jak działają oba narzędzia?

Co to jest weksel in blanco

Weksel, to najogólniej mówiąc, papier wartościowy, który stanowi zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniędzy. W swej treści powinien posiadać on określone Prawem wekslowym elementy. Brak przynajmniej jednego z nich sprawia, że mamy do czynienia z tak zwanym wekslem niezupełnym, czyli in blanco. To właśnie ten rodzaj weksla stosowany jest jako zabezpieczenie kredytów, przy czym weksel in blanco dotyczyć może całości, lub części kwoty kredytu.

Co ważne, wekslowi in blanco towarzyszyć winna tzw. deklaracja wekslowa. Jest ona istotna, ponieważ to w niej określa się kiedy i na jakich warunkach weksel in blanco może zostać uzupełniony. Wskazuje ona więc kwotę i termin płatności, a także okoliczności, w przypadku wystąpienia których kredytodawca upoważniony będzie do uzupełnienia treści weksla. Niezwykle ważne jest także, że w deklaracji wekslowej winien znaleźć się zapis, definiujący kiedy weksel zostanie zwrócony – np. po spłacie określonej części kredytu, lub jego całości.

Poręczenie kredytu

Z kolei poręczenie kredytu to deklaracja, w której zobowiązujemy się do spłaty cudzego długu, o ile z obowiązku tego nie wywiąże się kredytobiorca. Decydując się na poręczenie potwierdzamy więc, że spłacimy nie nasz kredyt, w przypadku gdy jego kredytobiorca przestanie uiszczać raty zobowiązania.

Właśnie dlatego ważne jest, abyśmy poręczając kredyt, odpowiednio zabezpieczyli nasze interesy zastrzegając np.:

- że nasza odpowiedzialność dotyczy konkretnej sumy, a nie wszystkich kosztów mogących pojawić się w związku ze zobowiązaniem, jak np. odsetki czy kary i inne opłaty;

- że nasza odpowiedzialność dotyczy przypadku, gdy egzekucja z majątku kredytobiorcy okazała się nieskuteczna;

- że kredytodawca zobowiązany jest poinformować nas o każdej zaległości w spłacie rat kredytu;

- że zostaniemy poinformowani o każdej próbie zwiększenia wartości kredytu, lub zmiany jego warunków.

Pamiętać należy, że w obu przypadkach decydujemy się na zobowiązanie, które może wyjątkowo mocno odbić się na naszej sytuacji finansowej. Co za tym idzie, brońmy swoich interesów, dokładnie czytajmy przedstawiane nam umowy i żądajmy zmiany zapisów, o ile te są dla nas niekorzystne.

(Fot. wikimedia.org)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.