Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Hipoteka przymusowa

HIPOTEKAPRZYMUSCznF

Hipoteka kojarzy nam się najczęściej z kredytami hipotecznymi, gdzie wykorzystywana jest ona jako zabezpieczenie zobowiązania. To tak zwana hipoteka umowna. Kiedy i jak ustanawiana jest jednak różniącą się od niej hipoteka przymusowa?

Różnicą pomiędzy hipoteką przymusową, a hipoteką umowną jest to, że w przeciwieństwie do tej drugiej, hipoteka przymusowa nie jest ustanawiana na podstawie umowy z wierzycielem (np. kredytodawcą), tj. może zostać ustanowiona wbrew woli dłużnika. Hipoteka przymusowa jest więc ustanawiana w celu przeprowadzenia egzekucji długu z nieruchomości należącej do dłużnika.

Podstawa ustanowienia

Hipoteka ta ustanawiana jest na podstawie tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego zawierającego klauzulę wykonalności, np.: orzeczenie sądu, ugoda realizowana w drodze egzekucji sądowej, czy akt notarialny, który stwierdza, że dłużnik poddał się egzekucji. Hipoteka przymusowa może dodatkowo zostać ustanowiona na podstawie postanowienia prokuratora, lub sądu o udzieleniu zabezpieczenia, a także tytułu zabezpieczenia.

Wysokość hipoteki

Tak, jak hipoteka umowna, tak i hipoteka przymusowa umożliwia wierzycielowi zaspokojenie swoich roszczeń z nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego. Hipoteka ta staje się więc gwarantem spłaty istniejącego długu. Wysokość wpisu hipotecznego zawarta jest przy tym najczęściej w dokumencie stanowiącym podstawę jej wpisu. Założeniem jest jednak, że suma hipoteki, czyli kwota wierzytelności (dług) powiększona o świadczenia poboczne (np. odsetki), nie może  przekroczyć wartości 150% kwoty wierzytelności.

Bankowy tytuł egzekucyjny

Wpis hipoteki przymusowej może zostać dokonany także na wniosek banku - na skutek braku spłaty kredytu, lub pożyczki. Podstawą wpisu może być bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności. Bankowy tytuł egzekucyjny, to dokument  wystawiany na podstawie stosowanego w większości umów kredytowych zapisu, w którym kredytobiorca dobrowolnie oświadcza, że w razie braku spłaty kredytu jest gotowy poddać się egzekucji – ściągnięcia długu.

Warto dodać, że hipoteka przymusowa może zostać także ustanowiona na nieruchomości poręczyciela kredytu, lub pożyczki.

(Fot. sxc.hu)

Słowa kluczowe: Kredyt hipoteczny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.