Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

BIG’i, czyli czarne listy dłużników

BIGICznF

Opóźnienia w spłacie kredytów czy nieterminowa spłata innego rodzaju zadłużeń spowodować może, że wpisani zostaniemy do rejestru dłużników jednego z biur informacji gospodarczej (BIG). Kiedy trafimy na listę BIG i czym różni się ona od rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej?

Kto trafia do rejestru?

Zaznaczyć należy, że nie każde zadłużenie trafia automatycznie do rejestrów BIG. By wierzyciel mógł przekazać taką informację dotyczącą konsumenta, spełniony musi zostać warunek wysokości kwoty zadłużenia oraz okresu przeterminowania płatności. W przypadku osób fizycznych jest to odpowiednio minimum 200 złotych długu, którego termin płatności przeterminowany jest co najmniej od 60 dni. Spełnienie tych warunków umożliwia wpisanie dłużnika indywidualnego do rejestru danego BIG, a to spowodować może powstanie dotkliwych konsekwencji. Jeśli dług nie zostanie spłacony, to dłużnik może mieć problemy z zakupem innych usług i produktów. Jeśli dana instytucja skontroluje jego poziom przeterminowanego zadłużenia, to może on mieć trudności w uzyskaniu kredytu (również przy zakupie ratalnym), czy otrzymaniu abonamentu telefonicznego.

Z podobnymi konsekwencjami mogą się spotkać wpisane na listy BIG przedsiębiorstwa. Nowelizacja opisanej wyżej ustawy sprawiła przy tym, że informacje do biur informacji gospodarczej składać mogą także konsumenci. Mogą oni za pośrednictwem BIG ostrzec przed nierzetelnymi pracodawcami, czy innymi przedsiębiorstwami, które na czas nie spłacają swoich zobowiązań. By możliwa była odpowiednia adnotacja w rejestrze, muszą oni zalegać z płatnością minimum 500 złotych w okresie nie krótszym niż 60 dni.

BIG, a BIK

Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje w oparciu o podobne do BIG założenia, jednak podstawą prawną jego działania nie jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a prawo bankowe. Głównym jego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych o zobowiązaniach kredytowych klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. W odróżnieniu od BIG, Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje zarówno negatywne, jak i pozytywne. Jest ono odpowiedzialne za przechowywanie danych o historii kredytowej konsumentów, formie i rzetelności spłaty zobowiązań, a także m.in. liczbie złożonych wniosków kredytowych. Do bazy BIK trafimy więc zarówno, gdy posiadamy kredyt i spłacamy go w terminie,  jak i w przypadku, gdy raty regulowane są nieterminowo. Co za tym idzie informacje z BIK mogą wpłynąć na wydanie negatywnej decyzji o kredytowaniu nowego zobowiązania, jak i znacznie ułatwić jego otrzymanie, o ile dotychczas z należytą starannością wywiązywaliśmy się ze spłaty kredytów i pożyczek.

Funkcjonowanie BIG oraz BIK ma swoje zalety, jak i wady. Mogą one uniemożliwić zaciągniecie nowego kredytu, ale z drugiej strony także sprawić, że nie zadłużymy się zanadto i nie popadniemy w tzw. spiralę zadłużenia. Warto przy tym pamiętać, że wpis do danego rejestru nie nastąpi, lub będzie dla nas korzystny, o ile ze swoich zobowiązań będziemy wywiązywali się terminowo.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.