Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Konto przy kredycie

KONTOPRZYKREDYCIECznF

Od kilku lat Pan Andrzej posiada kredyt hipoteczny. Jednym z warunków przyznania kredytu hipotecznego było założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w instytucji która udzielała kredytu. W swojej umowie kredytowej Pan Andrzej posiada zapis mówiący o tym, że Kredytodawca może udzielić kredytu, o ile Kredytobiorca spełni następujące warunki: posiada w banku X rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i wszelkie rozliczenia z bankiem X z tytułu udzielonego kredytu będzie prowadził za pośrednictwem tego rachunku. Według zapewnień doradcy finansowego rachunek (ROR) miał być bezpłatny i kredytobiorca nie miał ponosić żadnych opłat z tytułu jego posiadania.

Pan Andrzej założył konto, na które wpłacał pieniądze na kolejne raty kredytowe. Rachunek ten służył mu tylko  i wyłącznie do obsługi kredytu, gdyż posiadał już inne konto w innej instytucji finansowej, z którego aktywnie korzystał. Jakiś czas temu przeglądając swoją historię rachunku Pan Andrzej zauważył, że od kilku miesięcy z konta potrącana jest mu kwota 8 zł za prowadzenie rachunku. Klient skontaktował się niezwłocznie z kredytodawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Uzyskał informacje, że zmieniły się tabele opłat i prowizji i obecnie za prowadzenie rachunku należy co miesiąc płacić kwotę 8 zł. Pan Andrzej nie chce ponosić opłat przez kolejne 20 lat trwania kredytu hipotecznego, obawiając się że będą one wzrastały. Najchętniej zrezygnowałby z prowadzenia rachunku, ale przecież gdzieś musi wpłacać pieniądze na spłatę kredytu. Celem Pana Andrzeja było uzyskanie jedynie kredytu hipotecznego, a nie skorzystanie z dodatkowego produktu którym jest rachunek osobisty (ROR). Postanowienie to w sposób bezzasadny nakłada na kredytobiorcę obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów. Wprowadzenie w umowie kredytowej obowiązku posiadania rachunku w instytucji udzielającej kredytu prowadzi do sytuacji, w której rażąco naruszane są interesy kredytobiorcy (niedozwolone postanowienia umowne) art. 385¹ § 1 kodeksu cywilnego. W przypadku Pana Andrzeja kredyt hipoteczy jest kredytem długoterminowym i obarczenie dodatkowymi opłatami za prowadzenie rachunku powoduje dodatkowe zadłużenie konsumenta. Zgodnie z art. 3853 pkt.7 kc, za niedozwolone uważa się postanowienia umowne, które uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie. Umowa rachunku osobistego jest oddzielną umową, na podstawie której konsument może dokonywać innych operacji (niezwiązanych z umową kredytową), a umowa kredytu nie powinna przewidywać obowiązku jej zawarcia. Są to dwie różne umowy, które nie mają ze sobą bezpośredniego związku.

Ważne! 

Postanowienia nakładające na konsumenta obowiązek posiadania rachunku bankowego zostały wpisane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2006 roku (poz. 1140-1146). Większość instytucji finansowych dokonała zmian wprowadzając bezpłatny rachunek techniczny służący tylko i wyłącznie obsłudze kredytu. Takie rozwiązanie jest dla konsumenta korzystne, gdyż nie musi on posiadać płatnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danej instytucji finansowej, a tym samym ponosić dodatkowych kosztów. Art. 385 pkt 1-23 k.c. zawiera katalog przykładów niedozwolonych klauzul umownych. Natomiast rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępny jest na stronie  http://uokik.gov.pl/rejestr/ 

Iwona Karmasz

(Fot. freeimages.com)

Źródła:

www.uokik.gov.pl

http://uokik.gov.pl/rejestr/

Kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz.93)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.