Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Śmierć współposiadacza rachunku

SMIERCPOSIADACZACznF

Posiadanie wspólnego rachunku bankowego jest szczególnie popularne w przypadku małżeństw, które wykorzystując jedno konto, wspólnie dysponują swoimi oszczędnościami. Co dzieje się jednak, gdy umiera jeden ze współposiadaczy konta? Czy znajdujące się na rachunku środki ulegają zamrożeniu do czasu zakończenia postępowania spadkowego?

Najważniejszą rzeczą w tym przypadku jest to, że każda z instytucji finansowych stosuje dla takich spraw nieco inny tryb postępowania. Faktycznie jednak wszystkie procedury podzielić można na trzy główne typy:

1) Po śmierci współposiadacza rachunku, umowa o jego prowadzenie wygasa, jednak wszystkie zgromadzone na nim środki przekazywane są drugiemu posiadaczowi rachunku. Przekazanie środków dotyczy w tym przypadku również np. założonych przed śmiercią współposiadacza lokat. Warto pamiętać jednak, że w takiej sytuacji nadal obowiązują regulacje prawne dotyczące dziedziczenia. Co za tym idzie, osoby dziedziczące po zmarłym mogą od żyjącego współwłaściciela dochodzić przekazania należnej im części spadku.

2) Po śmierci współposiadacza rachunku umowa o jego prowadzenie nie wygasa, jednak ponownie wszystkie zgromadzone na koncie środki przekazywane są do dyspozycji drugiemu współposiadaczowi. Również w tym przypadku osoby dziedziczące mogą sądownie starać się o przekazanie im należnej części spadku.

3) Trzeci przypadek obejmuje dwie sytuacje. W pierwszej rachunek zostaje zamknięty. W drugiej rachunek zostaje przekształcony w rachunek indywidualny, jednak tu instytucja finansowa blokuje należną zmarłemu część środków. Współwłaściciel może więc dowolnie dysponować połową środków znajdujących się na rachunku według stanu na dzień śmierci współposiadacza. Druga „zamrożona” połowa wypłacana jest osobom dziedziczącym po zmarłym zgodnie z udziałem spadkobierców. Instytucja finansowa wypłaca więc należną dziedziczącym część spadku po wcześniejszym przedstawieniu dokumentu stwierdzającego ich udział w spadku, tj. akt poświadczający dziedziczenie, dział spadku, sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Co więc najbardziej istotne, w żadnym z powyższych trzech trybów, współposiadacz nie jest pozbawiany dostępu do pieniędzy, a może dysponować połową, lub całością zgromadzonych na wspólnym rachunku środków.

(Fot. sxc.hu)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.