Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

JPK - zmora czy ułatwienie dla półtora miliona

PODATNICYJPKVATCznF

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Plik ten odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Przesyła się go w układzie i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi jego nowa wersja.

Nowa postać tego e-dokumentu jest efektem konsultacji resortu finansów z przedsiębiorcami. Zmiany polegają na ograniczeniu liczby pól obowiązkowo wypełnianych, m.in. w zakresie danych adresowych składającego informację. Uporządkowane zostały też oznaczenia kolejnych raportów przekazywanych za ten sam okres. Pierwotny plik będzie zawierał w polu "cel złożenia" oznaczenie "0", pierwsza korekta - "1", następna - "2" itd.. Wyeliminuje to możliwość przesłania za dany okres więcej niż jednej informacji z takim samym oznaczeniem. Podatnicy zyskają ponadto możliwość podania adresu e-mail w danych nagłówkowych. Ma to ułatwić kontakt w razie wykrycia nieprawidłowości i pozwoli złożyć korektę bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.

Jednak to co będzie ułatwieniem dl wcześniej rozliczających się ze skarbówką na tych zasadach, stanie nowym obowiązkiem dla kolejnego grona podatników, a to znaczna liczba około półtora miliona Polaków. JPK_VAT, zgodny z obowiązującym schematem, można przekazać przy pomocy przystosowanego do tego programu księgowego lub aplikacji komercyjnej. Dla podatników, którzy nie stosują takich rozwiązań, Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację kliencką. Jednak, aby z niej skorzystać, należy najpierw pobrać ze strony internetowej resortu finansów tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (plik JPK_VAT.csv), a następnie przenieść do niej dane z rejestru VAT. Wypełniony plik przesyła się za pośrednictwem aplikacji Klient JPK 2.0.

Konieczny podpis elektroniczny

JPK_VAT można w aplikacji klienckiej podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego kosztuje kilkaset złotych. Natomiast profil zaufany może uzyskać bezpłatnie każdy posiadacz PESEL-u. Zakłada się go z wykorzystaniem bankowości elektronicznej albo poprzez punkt potwierdzający. Niestety możliwość założenia profilu zaufanego oferują tylko wybrane banki. Uzyskanie profilu zaufanego przez punkt potwierdzający wymaga natomiast zarejestrowania się na odpowiedniej stronie i złożenia wniosku o utworzenie profilu. W ciągu 14 dni od dnia przesłania wniosku trzeba osobiście udać się do dowolnego punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Punkty potwierdzające to: urzędy miasta/gminy, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, banki itp. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej epuap.gov.pl. Wniosek o założenie profilu zaufanego można również złożyć bezpośrednio w punkcie potwierdzającym. Tam uprawniona osoba założy profil zaufany.

Fot. pixabay.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.