Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Dostępność kont osobistych w Polsce

ZWYCZAJEPOLAKOWCznF

Analiza przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski w ramach badania „Zwyczaje płatnicze Polaków” wskazuje na stosunkowo niski współczynnik ubankowienia w Polsce. Kto i dlaczego nie posiada dostępu do własnego konta osobistego?

Badanie „Zwyczaje płatnicze Polaków” przeprowadzone zostało przez Narodowy Bank Polski (NBP) w celu dostarczenia wiedzy dotyczącej wykorzystywania usług bankowych wśród Polaków. Wykazało, że rachunku w banku, lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej nie posiada aż 23% badanych. Tzw. wskaźnik ubankowienia, czyli proporcja odzwierciedlająca odsetek użytkowników konta osobistego, wynosi więc w przypadku Polski 77%.

Wykształcenie i wiek

Badanie NBP pokazało też, że posiadaczami rachunku osobistego są najczęściej ludzie młodzi. Najwyższy wskaźnik osób wykorzystujących rachunek osobisty w banku, lub SKOK-u przypadał bowiem na   respondentów w grupie wiekowej 25-35 oraz 35-44 lata i wynosił odpowiednio 93% i 96%.

Odsetek posiadaczy konta osobistego maleje wraz ze wzrostem wieku Polaków. Dla poszczególnych grup wiekowych kształtuje się on następująco: 45-54 lata – 88%, 55-64 lata – 68%, 65 i więcej lat – 43%.

Posiadaczy konta osobistego, lub rachunku najwięcej jest wśród osób posiadających wykształcenie wyższe (99%) oraz średnie (90%). Zdecydowanie niższa proporcja występuje przy tym dla osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym (68%) oraz podstawowym, w przypadku którego konto osobiste posiada średnio co trzeci badany.

Dlaczego nie?

Co ciekawe, na kwestie posiadania konta osobistego w małym stopniu wpływa wielkość miejsca zamieszkania, w przeciwieństwie do kryterium zarobków. Najwyższy odsetek posiadaczy konta, lub rachunku osobistego wykazany został dla przedstawicieli gospodarstw domowych z dochodami netto powyżej 2401 zł (91-92%). Najmniej posiadaczy konta było za to w grupie osób o dochodzie netto poniżej 1300 zł w gospodarstwie domowym. Dzieląc respondentów według kryterium społeczno- zawodowego stwierdzić można natomiast, że najmniej ubankowioną grupą są uczniowie i studenci (59%), emeryci (50%) oraz renciści (46%).

Co ciekawe, analiza NBP uwzględniała także to,  dlaczego osoby nieposiadające konta, lub rachunku nie zdecydowały się na jego otwarcie. Najczęściej wskazywanymi odpowiedziami było tu:  nie mam takiej potrzeby (50%), wolę trzymać pieniądze w gotówce (25%), nie mam czego oszczędzać (23%), nie mam stałej pracy (16%).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.