Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Bankowość internetowa

BANKINTERNETPOLCznF

Wyniki badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski, przedstawione w raporcie „Zwyczaje płatnicze Polaków”, pokazują duże zróżnicowanie wśród osób korzystających z udogodnień bankowości elektronicznej. Jej dobrodziejstwa wykorzystują najrzadziej osoby starsze, bezrobotni i rolnicy.

Zgodnie z wynikami badania NBP, przedstawionymi w raporcie „Zwyczaje płatnicze Polaków”, ponad połowa pełnoletnich Polaków posiada konto z dostępem do systemu bankowości elektronicznej. Co ciekawe, nieco wyższy wskaźnik dostępu do bankowości elektronicznej występuje w przypadku mężczyzn, aniżeli kobiet posiadających ROR - odpowiednio 69 i 64%. Z bankowości elektronicznej korzystają przy tym najczęściej osoby w wieku 25-34 lata (79%) oraz 35-44 lata (73%), a najrzadziej, bo jedynie 10%, osoby starsze w wielu powyżej 65 roku życia. Zasada ta odzwierciedliła się także w przypadku posiadaczy kont osobistych, tu również największy dostęp do bankowości elektronicznej zadeklarowały osoby stosunkowo młode, a wskaźnik dostępu malał wraz z wzrostem wieku ankietowanych.

Wykształcenie i dochody

Z bankowości internetowej częściej korzystają osoby zamieszkujące duże miasta, jednak różnice na tym polu, np. w stosunku do mieszkańców wsi, nie są wcale znacząc, ponieważ wynoszą około 7%. Wskaźnik dostępu do bankowości internetowej rośnie jednak wyraźnie wraz z poziomem wykształcenia ankietowanych. Jest to odpowiednio: wykształcenie podstawowe – 34%, zasadnicze zawodowe – 46%, średnie – 71% oraz wyższe 85%. Na podobnej zasadzie dostępność ta wzrasta również wraz ze wzrostem dochodu ankietowanych. Najrzadziej z bankowości internetowej korzystają więc osoby zarabiające poniżej 1.300 zł (54%), a najczęściej respondenci o dochodach powyżej 3.801 zł (81%). Grupując ankietowanych względem sytuacji społeczno-zawodowej stwierdzić można, że bankowość internetowa cieszy się najmniejszym zainteresowaniem wśród emerytów i rencistów, a także osób bezrobotnych i rolników. Z drugiej strony, największe zainteresowanie budzi ona wśród uczniów i studentów oraz specjalistów, techników i urzędników.

Częstotliwość korzystania

W myśl wyników badania aż 62% Polaków posiadających do bankowości internetowej korzysta z niej często, lub bardzo często. Z kolei 18% osób posiadających dostęp do zdalnych systemów bankowych nie korzysta z nich w ogóle, ponieważ wszystkich operacji finansowych dokonuje bezpośrednio w oddziałach instytucji finansowych. Najważniejszą przyczyną niekorzystania z bankowości internetowej jest brak komputera, brak dostępu do internetu oraz nieumiejętność posługiwania się nim, co wskazało 35% osób w ogóle nie wykorzystujących posiadanego systemu bankowości internetowej. Kolejnymi wskazywanymi przyczynami są : brak umiejętności korzystania z bankowości internetowej, uważanie jej za niebezpieczną, obawa przed wyciekiem danych finansowych oraz brak zaufania, preferowanie gotówki, a także po prostu lenistwo, na które wskazało 13% ankietowanych w tej sekcji.

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.