Edukacja finansowa dla każdego

Program wspierany przez:

Kradzież, a obowiązki posiadacza karty

KRADZIEZKARTYCznF

Zapewne nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której traci swoje oszczędności w wyniku kradzieży karty płatniczej. Oczywiście obowiązują przy tym w Polsce przepisy, które ograniczają poziom finansowej odpowiedzialności, jaką poniesiemy w takiej sytuacji. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niedotrzymanie należytej staranności – naszych obowiązków - sprawi, że odpowiemy za całość powstałych w wyniku kradzieży strat. A karty płatnicze są dziś bardzo popularnym narzędziem.

Prawa i obowiązki

Kradzież karty płatniczej to sytuacja, która na równi dotyczy samego właściciela skradzionej karty, jak i emitenta, czyli instytucji uprawnionej do wydania karty. Zakres odpowiedzialności i praw obu stron w przypadku kradzieży karty opisany został w obowiązującej od 2003 roku Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. Zakłada ona, że po zgłoszeniu utraty karty przez jej właściciela, to bank w pełni odpowiada za ewentualne obciążenia rachunku karty. Będzie on więc zobowiązany do pokrycia wszystkich strat, które powstały w wyniku popełnionych przez niego błędów lub zaniedbań, to jest nieodpowiedniego wywiązania się z ciążących na banku obowiązków.

Zgodnie z tym zakres odpowiedzialności klienta ogranicza się do czasu pomiędzy samą kradzieżą karty, a jej zgłoszeniem. Konsument nie poniesie jednak wszystkich ewentualnych strat wynikłych z operacji dokonanych przez oszusta. Wartość tej odpowiedzialności została ograniczona do sumy maksymalnej, tj. równowartości 150 euro. Jeśli do czasu zgłoszenia utraty karty dokonane nią zostaną transakcje przewyższające tę wartość, to nie obciążą one rachunku konsumenta w całości, a właśnie do kwoty równowartości 150 euro w złotych.

Nienależyta staranność

Wspomniana wyżej ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych przewiduje jednak odstępstwa od tej zasady. Zgodnie z brzmieniem odnośnych zapisów klient odpowie więc za całość strat, jeśli są one wynikiem winy samego klienta. Ograniczenie wartości do 150 euro przestanie więc obowiązywać na przykład, gdy transakcje dokonane zostaną przez osobę, której powierzyliśmy kartę lub przypisany jej Personal Identification Number, czyli PIN karty. Inną sytuacją, w której odpowiemy za całość powstałych strat jest przypadek, gdy karta i przynależny jej PIN przechowywane będą bez należytej staranności lub przechowywane będą one wspólnie. Podobnie sprawa ma się w sytuacji, w której o utracie lub kradzieży karty nie poinformujemy bezzwłocznie, po stwierdzeniu braku karty. Ten przypadek również potraktowany zostanie jako niezachowanie należytej staranności, przez co przepis o ograniczeniu naszej odpowiedzialności do równowartości 150 euro straci moc obowiązywania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.